[Prev][Next][Index]

Frequenzanderungen Stand 6.8.96
 Veranderungen von Sat-Progr. (Stand 06.08.1996)													
													
													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Pan. 68,5 E	?	Live Atlanta	1.8.96	nachts	O-Ton	PAL	4,034	H	6,6/7,2		N. Schl.	1.8.96	
Pan. 68,5 E	CCTV 4 Internat.	Abschaltung	1.8.96	24 h	chin/eng	PAL	3,867	V	6,6		N. Schl.	1.8.96	
Pan. 68,4 E	BBC World	Aufschaltung	6.8.96	14 h	eng	PAL	3,863	V	6,6/7,2		N. Schl.	6.8.96	
Pan. 68,4 E	NHK-Feed ?	codiert	6.8.96	tagl. ?-8.30	jap	NTSC	11,602	V	6,2/6,8		N. Schl.	6.8.96	
Int. 66 E	YES/NEPC TV	Abschaltung	1.8.96		hjindi/eng	PAL	4,092	V	6,6		N. Schl.	1.8.96	
Int. 60 E	Internews	weiterhin Ubertrg.	4.8.96	morg..b.9.00	russ	PAL	11,509	V	6,6		N. Schl.	4.8.96	
Int. 57 E	NEPC Television	Neuaufschaltung	1.8.96	24 h	hindi	PAL	4,058	Lz	6,6		N. Schl.	1.8.96	
Int. 57 E	R. Alma Ata	Neuafuschaltuang	25.7.95	24 h	kas/russ	Sec	11,542	H	7,5		M.v.d.Ven	25.7.96	
Int. 57 E	TV I	Neuafuschaltung	4.8.96	24 h	eng/hindi	PAL	4,132	Lz	6,6		M.v.d.Ven	4.8.96	
Gals 38 E	ntw	weiter auf Sdg.	6.8.96	5-12/16-23.30	russ	Sec	12,169	Lz	7		N. Schl.	6.8.96	
Gals 38 E	ntw	wieder Aufschaltg.	6.8.96	5-12/16-23.30	russ	Sec	11,919	Lz	7		N. Schl.	6.8.96	
Turk. 30 E	?	Aufsdchaltg. Schwarzbild	1.8.96	sporad.			11,452	V			H. Zastrow	1.8.96	
Kop. 28,5 E	ARD	Intv. Innenmin. Meckl.-Vorp.	6.8.96	06.08.1996	dt	PAL	12,655	V	o. Ton		N. Schl.	6.8.96	
Eut. 25,5 E	Filmnet Griechenld.	Abschaltung analog	12.8.96	24 h	griech	PAL	11,095	H	cod	x	M.v.d.Ven	4.8.96	
Eut. 25,5 E	?	Aufschaltg. Schwarzbild	1.8.96				12,506	V			M.v.d.Ven	1.8.96	
Ast. 19,2 E	Kindernet	Abschaltung	6.8.96		cod	MPEG-2	12,441	V	dig	x	N. Schl.	6.8.96	
Ast. 19,2 E	Kindernet	Abschaltung	5.8.96		cod	MPEG-2	12,441	V	dig	x	N. Schl.	5.8.96	
Ast. 19,2 E	Kindernet	Aufschaltung	6.8.96		cod	MPEG-2	11,875	H	dig	x	N. Schl.	6.8.96	
Ast. 19,2 E	TV1000	weiter auf Sendung bis ?	6.8.96		eng	D2-MAC	11,303	H	A 1	x	N. Schl.	6.8.96	
Ast. 19,2 E	Filmnet 1	weiter auf Sendung bis ?	6.8.96		eng/schw	D2-MAC	11,362	H	A 1	x	N. Schl.	1.8.96	
Ast. 19,2 E	TV3 Danemark	Abschaltung	1.8.96		eng/da.	D2-MAC	11,612	H	A 1	x	N. Schl.	1.8.96	
Ast. 19,2 E	Nickelodeon	Aufschaltg.	2.8.95	12.00-20.00	eng/norw	D2-MAC	11,612	H	A 1		N. Schl.	2.8.96	
Ast. 19,2 E	TV3 Schweden	Abschaltung	1.8.96		eng/schw	D2-MAC	11,247	H	A 1	x	N. Schl.	1.8.96	
Ast. 19,2 E	Sky Granada	Aufschaltg. Trailer	2.8.96		eng	PAL	11,247	H	6,6/7,02-7,2		N. Schl.	1.8.96	
Ast. 19,2 E	Granada TV	Aufschaltg. 7 TV	1.10.96		eng	MPEG-2 ?	11,247	H	dig	x	N. Schl.	2.8.96	
Ast. 19,2 E	Rock Antenne	bisher keine Aufschaltg.	6.8.96		dt	PAL	10,921	H	7,38-7,56		N. Schl.	6.8.96	
Ast. 19,2 E	Energy Munchen	Aufschaltg. ?	1.11.96		dt	ADR	10,936	V	6,12		Schneider	2.8.96	
Ast. 19,2 E	CMR	bisher keine Aufschaltg.	6.8.96		eng	PAL	10,729	V	7,38-7,56		N. Schl.	6.8.96	
Ast. 19,2 E	NDR4SPEZ	Aufschaltung	1.8.96		dt	ADR	1^1,582	H	6,12		N. Schl.	1.8.96	
Ast. 19,2 E	NDR 2	Aufschaltung	1.8.96		dt	ADR	1^1,582	H	6,3		N. Schl.	1.8.96	
Ast. 19,2 E	NDR 3	Aufschaltung	1.8.96		dt	ADR	1^1,582	H	6,48		N. Schl.	1.8.96	
Ast. 19,2 E	NDR 4	Aufschaltung	1.8.96		dt	ADR	1^1,582	H	6,66		N. Schl.	1.8.96	
Ast. 19,2 E	N-Joy	Aufschaltung	1.8.96		dt	ADR	1^1,582	H	6,84		N. Schl.	1.8.96	
Ast. 19,2 E	DSF Plus	Aufschaltung	28.8.96		dt	MPEG-2	11,72	H	dig	x	N. Schl.	28.7.96	
Ast. 19,2 E	K-toon	Aufschaltung	28.8.96		dt	MPEG-2	11,798	H	dig	x	N. Schl.	28.7.96	
Ast. 19,2 E	Junior	Aufschaltung	28.8.96		dt	MPEG-2	11,798	H	dig	x	N. Schl.	28.7.96	
Ast. 19,2 E	Krimi & Co.	Aufschaltung	28.8.96		dt	MPEG-2	11,798	H	dig	x	N. Schl.	28.7.96	
Ast. 19,2 E	Com&	Aufschaltung	28.8.96		dt	MPEG-2	11,798	H	dig	x	N. Schl.	28.7.96	
Ast. 19,2 E	FilmPalast	Aufschaltung	28.8.96		dt	MPEG-2	11,798	H	dig	x	N. Schl.	28.7.96	
				Seite 2									
													
													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Ast. 19,2 E	Western Movies	Aufschaltung	28.8.96		dt	MPEG-2	11,798	H	dig	x	N. Schl.	28.7.96	
Ast. 19,2 E	Star*Kino	Aufschaltung	28.8.96		dt	MPEG-2	11,798	H	dig	x	N. Schl.	28.7.96	
Ast. 19,2 E	Cine Action	Aufschaltung	28.8.96		dt	MPEG-2	11,798	H	dig	x	N. Schl.	28.7.96	
Ast. 19,2 E	DF1 Info	Aufschaltung	28.8.96		dt	MPEG-2	10,818	H	dig	(x)	N. Schl.	28.7.96	
Ast. 19,2 E	DSF Golf	Aufschaltung	28.8.96		dt	MPEG-2	12,082	H	dig	x	N. Schl.	28.7.96	
Ast. 19,2 E	VH-1	Aufschaltung	28.8.96		dt	MPEG-2	12,082	H	dig	x	N. Schl.	28.7.96	
Ast. 19,2 E	MTV	Aufschaltung	28.8.96		dt	MPEG-2	12,082	H	dig	x	N. Schl.	28.7.96	
Ast. 19,2 E	Romantic Movies	Aufschaltung	28.8.96		dt	MPEG-2	12,082	H	dig	x	N. Schl.	28.7.96	
Ast. 19,2 E	Clubhouse	Aufschaltung	28.8.96		dt	MPEG-2	12,082	H	dig	x	N. Schl.	28.7.96	
Ast. 19,2 E	Discovery	Aufschaltung	28.8.96		dt	MPEG-2	12,082	H	dig	x	N. Schl.	28.7.96	
Ast. 19,2 E	Herz & Co.	Aufschaltung	28.8.96		dt	MPEG-2	12,082	H	dig	x	N. Schl.	28.7.96	
Ast. 19,2 E	DMX 1-30	Aufschaltung	28.8.96		Musik	MPEG-2	?	?	dig	x	N. Schl.	28.7.96	
Eut. 16 E	Qa'em Channel	Abschaltung	1.8.96	08.00-09.00	arab	PAL	11,163	H	6,6		N. Schl.	1.8.96	
Eut. 16 E	ICTV	Sommerpause? Absch.	1.8.96	tags	mehrsp	PAL	11,638	H	6,6 bis. 7,56		N. Schl.	1.8.96	
Eut. 13 E	TV Eurotica	Abschaltung	1.8.96	23.30-05.30	eng	PAL	11,638	H	7,02-7,2	x	N. Schl.	1.8.96	
Eut. 13 E	TV Eurotica	Aufschaltung	1.8.96	23.30-05.30	eng	PAL	11,055	H	7,02-7,2	x	N. Schl.	1.8.96	
Eut. 13 E	TM 3	Aufschaltung	3.8.96		dt	PAL	11,638	H	7,02-7,2		H. Zastrow	3.8.96	
Eut. 13 E	TM 3	Abschaltung ab ?	?		dt	PAL	11,345	H	6,6/7,02-7,2		H. Zastrow	3.8.96	
Eut. 13 E	Cartoon	Aufschaltg. geplant	ab ?		eng	MPEG-2	12,542	V	dig	x	N. Schl.	5.8.96	
Eut. 13 E	Discovery	Aufschaltg. geplant	ab ?		eng	MPEG-2	12,542	V	dig	x	N. Schl.	5.8.96	
Eut. 13 E	MTV Eur.	Aufschaltg. geplant	ab ?		eng	MPEG-2	12,542	V	dig	x	N. Schl.	5.8.96	
Eut. 13 E	CNN	Aufschaltg. geplant	ab ?		eng	MPEG-2	12,542	V	dig	x	N. Schl.	5.8.96	
Eut. 13 E	20 DMX-Rad.	Aufschaltg. geplant	ab ?		eng	MPEG-2	12,542	V	dig	x	N. Schl.	5.8.96	
Eut. 10 E	HBN	weiterhin Mo/Mi/Fr.	5.8.96	19-20.30	e/d/f/i/sp	PAL	11,162	H	6,5 b. 7,56		N. Schl.	5.8.96	
Eut. 10 E	S.N.A.I.	Pferderennen	5.8.96	tag. 22.00	it	PAL	11,162	H	6,6		N. Schl.	6.8.96	
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													[Other mailing lists]