[Prev][Next][Index]

Frequenzanderungen, Stand 6.10.96
 Veranderungen von Sat-Progr. (Stand 06.10.96)													
													
													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Pan. 68,4 E	BBC World	Neuaufschaltung	1.10.96	24 h	eng	PAL	4,035	H	6,6		N. Schl.	1.10.96	
Pan. 68,4 E	BBC World	Abschaltung	1.10.96	24 h	eng	PAL	4,155	V	6,6		N. Schl.	1.10.96	
Turk. 42 E	Samanyolo TV	Abschaltung	6.10.96		turk	PAL	11,095	V	6,65		N. Schl.	6.10.96	
Turk. 42 E	Burc FM	Abschaltung	6.10.96		turk	PAL	11,095	V	7,38		N. Schl.	6.10.96	
Turk. 42 E	Cine 5	Abschaltung	3.10.96		turk	PAL	11,122	H	6,6/7,2		N. Schl.	3.10.96	
Turk. 42 E	No One FM	Abschaltung	3.10.96		turk	PAL	11,122	H	7,38-7,56		N. Schl.	3.10.96	
Turk. 42 E	Samanyolo TV	Aufschaltung 	3.10.96		turk	PAL	11,122	H	6,6/7,2		N. Schl.	3.10.96	
Turk. 42 E	Burc FM	Aufschaltung	3.10.96		turk	PAL	11,122	H	7,38-7,56		N. Schl.	3.10.96	
Turk. 42 E	HBB	Aufschaltung	6.10.96		turk	PAL	11,104	V	6,6/7,2		N. Schl.	6.10.96	
Turk. 42 E	HBB FM	Aufschaltung	6.10.96		turk	PAL	11,104	V	7,38-7,56		N. Schl.	6.10.96	
Turk. 42 E	Haber Radyo	Aufschaltung	1.10.96	zeitweise	turk	PAL	11,568	V	8,28		N. Schl.	1.10.96	
Turk. 42 E	Radyo 3 ?	Aufschaltung	3.10.96		turk	PAL	11,568	V	7,5		N. Schl.	3.10.96	
Arab. 30 E	RMC	Abschaltung	3.10.69		arab/fr	PAL	3,811	Lz	7,02		N. Schl.	3.10.96	
Kop. 28,5 E	Sat-Sdg.	alle 14-Tage	17.10.96	19.00-19.30	tsch/eng	PAL	11,525	H	7,02-7,2/7,38		3-sat VT	4.10.96	
Arab. 26 E	Bahrain TV	Aufschaltung	3.10.96		arab	PAL	3,826	Lz	6,6		N. Schl.	3.10.96	
Arab. 26 E	mbc	Test	5.10.96		arab	PAL	4,098	Lz	6,6		N. Schl.	5.10.96	
Arab. 26 E	mbc FM	Testaufschaltung	5.10.96		arab	PAL	4,098	Lz	7,38-7,56		N. Schl.	5.10.96	
Arab. 26 E	LBC Feed	Nachrichttenzuspiele	1.10.96	20.00-20.30	arab	PAL	4,086	Lz	6,6		Fieger	1.10.96	
Arab. 26 E	Future Intern.	Aufschaltung	30.9.96		arab	PAL	3,862	Rz	6,6		N. Schl.	30.9.96	
Arab. 26 E	RMC	Aufschaltung	3.10.96		arab/fr	PAL	3,946	Lz	6,4		N. Schl.	3.10.96	
Arab. 26 E	TFI	engl. Ton bei Euronews	1.10.96	sporad.	franz/eng	PAL	3,946	Lz	6,6/7,2		N. Schl.	1.10.96	
Kop. 23,5 E	Premiere	Abschaltung	1.10.96		dt	PAL	12,591	V	7,02-7,2		N. Schl.	1.10.96	
Kop. 23,5 E	Deutsche Telekom	Aufschaltung Testbild	1.10.96		Meston	PAL	12,591	V	7,02-7,2		N. Schl.	1.10.96	
Kop. 23,5 E	Klassik Radio	weiter analog auf Sdg.	6.10.96	24 h	dt	PAL	12,591	V	7,38-7,56		N. Schl.	6.10.96	
Kop. 23,5 E	DNK2/Lorry	werkt. tagl. Ubertrg.	20.9.96	19.30-20.00	dan	PAL	12,692	H	6,65		N. Schl.	20.9.96	
Arab. 20 E	Sudan TV	Abschaltuang	14.9.96		arab	PAL	3,982	Rz	6,65		N. Schl.	14.9.96	
Ast. 19,2 E	Sudwest 3	i. sdfreier Zeit umg. Videotext	1.10.96		dt	PAL	11,186	V	7,02-7,2		N. Schl.	1.10.96	
Ast. 19,2 E	Bayerisches Ferns.	i. sdfreier Zeit umg. Videotext	1.10.96		dt	PAL	11,141	H	7,02-7,2		N. Schl.	1.10.96	
Ast. 19,2 E	Super RTL	Aufschaltg. Videotext	1.10.96		dt	PAL	11,391	H	7,02/7,2		N. Schl.	1.10.96	
Ast. 19,2 E	QVC-Deutschld.	Sendebeginn ?	1.11.96	24 h	dt	PAL	10,759	V	7,02-7,2		N. Schl.	6.10.96	
Ast. 19,2 E	?	Aufschaltg. Kaufhausradio	30.9.96		Musik	ADR	10,788	V	7,56 M.B		Neum.	30.9.96	
Ast. 19,2 E	Nethold-Benelux-P.	alle 23 TV-Programme verschl.! 	1.10.96		holl/eng	MPEG-2			dig	x	N. Schl.	1.10.96	
Ast. 19,2 E	MSat	wieder auf Sdg.	4.10.96		ung	MPEG-2	11.343,50	H	dig		N. Schl.	4.10.96	
Eut. 16 E	TV Eurotica	Aufschaltung	3.10.96	01.00-05.00	eng	PAL	11,558	H	7,02-7,2	x	M. Schutge	5.10.96	
													
													
													
													
													
				Blatt 2									
													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Eut. 13 E	TV Eurotica	Abschaltung	30.9.96	00.00-05.00	eng	PAL	11,055	H	7,02/7,2	x	M Kuhn	5.10.96	
Eut. 13 E	TV Eurotica	Aufschaltung	1.10.96	01.00-05.00	eng	PAL	11,488	H	6,6	x	M. Kuhn	5.10.96	
Eut. 13 E	TV Eurotica	Abschaltung	3.10.96	01.00-05.00	eng	PAL	11,488	H	6,6	x	M. Kuhn	5.10.96	
Eut.. 13 E	Vox	Aufschaltung	1.10.96	24 h	dt	PAL	11,593	H	6,6/7,02-7,2		N. Schl.	1.10.96	
Eut. 13 E	MTV	Abschaltuang	1.10.96	24 h	dt/eng	PAL	11,597	V	7,02-7,2	x	N. Schl.	1.10.96	
Eut. 13 E	VH1-Export	Aufschaltg. Ton, Offen	5.10.96	24 h	eng	MPEG-2	11.241,50	H	dig	x	N. Schl.	5.10.96	
Eut. 13 E	M 6	Abschaltung	5.10.96	24 h	franz	MPEG-2	12.584,00	V	dig	x	N. Schl.	5.10.96	
Eut. 13 E	France 2	Abschaltung	5.10.96	24 h	franz	MPEG-2	12.584,00	V	dig	x	N. Schl.	5.10.96	
Eut. 13 E	France 3	Abschaltung	5.10.96		franz	MPEG-2	12.584,00	V	dig	x	N. Schl.	5.10.96	
Eut. 13 E	Supervision	Abschaltung	5.10.96	08.00-12.00	franz	MPEG-2	12.584,00	V	dig	x	N. Schl.	5.10.96	
Eut. 13 E	TF1	Aufschaltg. 3x !!!	5.10.96		franz	MPEG-2	12.584,00	V	dig	x	N. Schl.	5.10.96	
Eut. 13 E	Teva principal	Aufschaltung	5.10.96		franz	MPEG-2	12.584,00	V	dig		N. Schl.	5.10.96	
Eut. 13 E	Assemblee principal	Aufschaltung	5.10.96		franz	MPEG-2	12.584,00	V	dig		N. Schl.	5.10.96	
Eut. 13 E	promo	neue Kennung fur TPS-Dia	5.10.96		franz	MPEG-2	12.584,00	V	dig		N. Schl.	5.10.96	
Eut. 13 E	XXL/AUTOMOBILE	Aufschaltg. off. Ton	5.10.96		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig	x	N. Schl.	5.10.96	
Eut. 13 E	CINE PALACE	Aufschaltg. off. Ton	5.10.96		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig	x	N. Schl.	5.10.96	
Eut. 13 E	ACTION	Aufschaltg. off. Ton	5.10.96		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig	x	N. Schl.	5.10.96	
Eut. 13 E	EVASION	Aufschaltg. off. Ton	5.10.96		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig	x	N. Schl.	5.10.96	
Eut. 13 E	CHASSE ET PECHE	Aufschaltg. off. Ton	5.10.96		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig	x	N. Schl.	5.10.96	
Eut. 13 E	MELODY	Aufschaltg. off. Ton	5.10.96		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig	x	N. Schl.	5.10.96	
Eut. 13 E	SOUVENIRS	Aufschaltg. off. Ton	5.10.96		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig	x	N. Schl.	5.10.96	
Eut. 13 E	TEST 8	Aufschaltg. off. Ton	5.10.96		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig	x	N. Schl.	5.10.96	
Eut. 13 E	TEST 9	Aufschaltg. off. Ton	5.10.96		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig	x	N. Schl.	5.10.96	
Eut. 10 E	Satisfaction Club TV	Aufschaltung	1.10.96	24.00-02.00	it	PAL	11,163	H	6,5	x	N. Schl.	1.10.96	
Sirius 5,2 E	VH-1	Aufschaltung	1.10.96	24 h	eng	D2-MAC	11,787	Rz	A 1	x	N. Schl.	1.10.96	
Sirius 5,2 E	Nickelodeon	Aufschaltung	1.10.96	06.00-13.00	eng	D2-MAC	11,87	Rz	A 1	x	N. Schl.	1.10.96	
Tele X, 5 E	Sci-Fi	Aufschaltung	1.10.96	24 h	eng	D2-MAC	12,713	Lz	A 1		M.v.d.Ven	1.10.96	
Tele X, 5 E	Sci-Fi	Abschaltung	3.10.96	24 h	eng	D2-MAC	12,713	Lz	A 1		M. Poulsen	5.10.96	
Tele X, 5 E	Sci-Fi	Aufschaltung	3.10.96	24 h	eng	D2-MAC	12,60	Lz	A 1		M. Poulsen	5.10.96	
Int. 1 W	DR 2	standig verschlusselt	1.10.96	abends	dan	MPEG-2	11,667	V	A 1	x	N. Schl.	1.10.96	
Int. 1 W	NRK TO	standig verschlusselt	1.10.96		norw	MPEG-2	11,485	V	A 1	x	N. Schl.	1.10.96	
Exp. 14 W	TV3 Rossija	Aufschaltung	7.10.96		russ	Secam	4,072	Rz	6,6		N. Schl.	6.10.96	
Int. 27,5 W	Virgin Megastore	Abschaltung	1.10.96		eng	PAL	11,174	H	7,38		N. Schl.	1.10.96	
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													[Other mailing lists]