[Prev][Next][Index]

Frequenzandrg., Stand 15.6.97
 Veranderungen von Sat-Frequenzen (Stand 15.06.97)													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Pan. 68,4 E	Sat 7	jeden Donnerstag	12.6.97	12.30-14.30	arab	PAL	4,035	H	6,6		N. Schl.	12.6.97	
Pan. 68,4 E	BBC Globalcast	sporad. Zusp. a. Hongkong	9./10.6.97	nachm	eng	PAL	4,035	H	6,6		N. Schl.	10.6.97	
Int. 63 E	Rete 4	Zuspiele a. La Spezia	15.6.97	10.00-13.30	it	PAL	11,515	H	6,65		N. Schl.	15.6.97	
Int. 63 E	CCTV 1	taglich	15.6.97	13.00-13.30	chin	PAL	4,188	Rz	6,6		N. Schl.	15.6.97	
Int. 63 E	IRIB 1	weiter auf Sendung	15.6.97	24 h	farsi	Sec	11,152	V	6,8		N. Schl.	15.6.97	
Int. 63 E	IRIB 2	Abschaltung	9.6.97		farsi	Sec	11,001	V	6,8		N. Schl.	15.6.97	
Int. 63 E	IRIB 3	Abschaltung	12.6.97		farsi	Sec	11,1	V	6,8		N. Schl.	15.6.97	
Int. 63 E	IRIB 4	Abschaltung	9.6.97		farsi	Sec	10,962	V	6,8		N. Schl.	15.6.97	
Int. 62 E	IRIB 1	Aufschaltung	9.6.97		farsi	Sec	11,172	V	6,8		N. Schl.	9.6.97	
Int. 62 E	IRIB Radio 1	Aufschaltung	9.6.97		farsi	Sec	11,172	V	5,55-6,2		N. Schl.	9.6.97	
Int. 62 E	Voice of Irib	Aufschaltung	9.6.97		mehrsp	Sec	11,172	V	5,95		N. Schl.	9.6.97	
Int. 62 E	Voice of Irib	Aufschaltung	9.6.97		merhsp	Sec	11,172	V	6,5		N. Schl.	9.6.97	
Int. 62 E	IRIB Radio 3	Aufschaltung	9.6.97		mehrsp	Sec	11,172	V	7,2		N. Schl.	9.6.97	
Int. 62 E	IRIB 2	Aufschaltung	9.6.97		farsi	Sec	11,1	V	6,8		N. Schl.	9.6.97	
Int. 62 E	IRIB Radio 2	Aufschaltung	9.6.97		farsi	Sec	11,1	V	6,2		N. Schl.	9.6.97	
Int. 62 E	IRIB 3	Aufschaltung	9.6.97		farsi	Sec	11,001	V	6,8		N. Schl.	9.6.97	
Int. 62 E	Voice of Irib	Aufschaltung	9.6.97		merhsp	Sec	11,001	V	6,2		N. Schl.	9.6.97	
Int. 62 E	IRIB 4	Aufschaltung	9.6.97		farsi	Sec	10.966	V	6,8		N. Schl.	9.6.97	
Int. 66 E	BBC Globalcast	sporad. Zusp. a. Vic. Falls	9./10.6.97	nachm	eng	PAL	4,066	Rz	6,6		N. Schl.	10.6.97	
Int. 60 E	?	Autorennen a. Canada, sp.	14./15.6.97	tags	O-Ton	PAL	4,188	Rz	6,6		N. Schl.	15.6.97	
Int. 60 E	BBC Globalcast	sporad. Zusp. a. Sydney	9./10.6.97	nachm	eng	PAL	4,188	Rz	6,6		N. Schl.	10.6.97	
Int. 60 E	BBC Globalcast	sporad. Zusp. a. Bangkok	9./10.6.97	nachm	eng	PAL	4,166	Rz	6,6		N. Schl.	10.6.97	
Arab. 30 E	Libya TV	Abschaltung	9.6.97		arab	PAL	4,167	Rz	6,2		N. Schl.	9.6.97	
Arab. 30 E	LBC	sporad. Bericht a. Beirut	14.6.97	19.00	arab	PAL	4,052	Rz	6,6		N. Schl.	14.6.97	
Arab. 30 E	mbc	sporad. Bericht a. Saudi Arab.	15.6.97	13.00	arab	PAL	3,967	Rz	6,6		N. Schl.	15.6.97	
Arab. 30 E	Kuwait TV	spord. Bericht a. Beirut	15.6.97	13.30	arab	PAL	4,046	Rz	6,6		N. Schl.	15.6.97	
Kop. 28,5 E	?	Gottesdienst, sporad.	15.6.97	vorm	wall	PAL	11,549	V	6,65		N. Schl.	15.6.97	
Kop. 28,5 E	N3	sporad. Konzert	15.6.97	vorm	dt	PAL	11,594	V	6,65		N. Schl.	15.6.97	
Kop. 28,5 E	RTL	Bericht a. Naumburg	15.6.97	17.15	dt	PAL	11,594	V	6,65		N. Schl.	15.6.97	
Kop. 28,5 E	?	Bericht in Dan. v. Fusb.	15.6.97	13.30	dan	PAL	12,658	V	6,65		N. Schl.	15.6.97	
Kop. 28,5 E	?	Autorennen v. Sachsenring	15.6.97	nachm	dt/O-Ton	PAL	12,724	V	6,65/7,2		N. Schl.	15.6.97	
Eut. 25,5 E	?	Gottesdienst, sporad.	15.6.97	vorm	eng	PAL	11,172	H	6,6		N. Schl.	15.6.97	
Astra 19,2 E	IBC Tamil	Aufschaltung	10.6.97	24 h	tamil	PAL	11,479	V	7,56		Th. Neum.	10.6.97	
Astra 19,2 E	Adult Channel	weiterhin parallel	15.6.97	01.00-05.00	eng	PAL	11,362	H	7,02-7,2	x	N. Schl.	15.6.97	
Astra 19,2 E	GfS	Aufschaltg. o. Kenng.	9.6.97	24 h	eng	ADR	10.964	H	7,38 A		F. Jaedicke	9.6.97	
Astra 19,2 E	SRN	Aufschaltg. o. Kenng.	9.6.97		eng	ADR	10.964	H	7,38 B		F. Jaedicke	9.6.97	
Astra 19,2 E	Radio Italia	Aufschaltung	9.6.97	24 h	it	ADR	11,186	V	8,1		N. Schl.	9.6.97	
Astra 19,2 E	DRS 1	Aurschaltung	1.7.97	24 h	dt	ADR	11,141	H	7,38A		Th. Neum.	11.6.97	
Astra 19,2 E	La Premiere	Aufschaltung	1.7.97	24 h	it	ADR	11,141	H	7,38B		Th. Neum.	11.6.97	
Astra 19,2 E	Rete 1	Aufschaltung	1.7.97	24 h	it	ADR	11,141	H	7,56A		Th. Neum.	11.6.97	
Astra 19,2 E	DRS Romande	Aufschaltung	1.7.97	24 h	rom	ADR	11,141	H	7,56B		Th. Neum.	11.6.97	
Astra 19,2 E	Musigwalle 531	Aufschaltung	1.7.97	24 h	dt	ADR	11,141	H	7,74		Th. Neum.	11.6.97	
				Seite 2									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Astra 19,2 E	Option Musique	Aufschaltung	1.7.97	24 h	franz	ADR	11,141	H	7,92		Th. Neum.	11.6.97	
Astra 19,2 E	Coleur 3	Aufschaltung	1.7.97	24 h	franz	ADR	11,141	H	8,1		Th. Neum.	11.6.97	
Astra 19,2 E	DRS 2	Aufschaltuang	1.7.97	24 h	dt	ADR	11,141	H	8,28		Th. Neum.	11.6.97	
Astra 19,2 E	Voces Propias	Aufschaltung 	10.6.97	24 h	span	MPEG-2	11.973,00	V	dig	x	N. Schl.	10.6.97	
Astra 19,2 E	Capricho Espaniol	Aufschaltung 	10.6.97	24 h	span	MPEG-2	11.973,00	V	dig	x	N. Schl.	10.6.97	
Astra 19,2 E	Ritmo Latino	Aufschaltung 	10.6.97	24 h	span	MPEG-2	10.973,00	V	dig	x	N. Schl.	10.6.97	
Eut. 16 E	Pro Ukraine	Sendezeit	Mittwoch	12.30-16.00	russ/eng	PAL	11,575	V	6,6		N. Schl.	11.6.97	
Eut. 16 E	Pro Ukraine	Sendezeit	Sonnabend	14.00-18.00	russ/eng	PAL	11,575	V	6,6		N. Schl.	14.6.97	
Eut. 16 E	Pro Ukraine	Sendezeit	Sonntags	14.30-18.30	russ/eng	PAL	11,575	V	6,6		N. Schl.	15.6.97	
Eut. 16 E	RDV	abgeschaltet ?	14.6.97	01.00-05.00	franz	PAL	10.987	H	6,6	x	N. Schl.	14.6.97	
Eut. 16 E	Qua`em Channel	jedes Wochenende	15.6.97	01.05-02.15	arab	PAL	11,163	H	6,6/7,2		N. Schl.	15.6.97	
Eut. 16 E	?	Spord. Sport	14.6.97	18.45	span/O-.T	PAL	11,678	H	6,6/7,2		N. Schl.	14.6.97	
Eut. 13 E	ANN	nur Dia in sendefr. Zeit	13.6.97	23.00-21.00	arab	PAL	11,766	V	6,6		N. Schl.	13.6.97	
Eut. 13 E	ANN	Sonnbd. Langere Sendezeit	14.6.97	19.00-23.00	arab	PAL	11,766	V	6,6		N. Schl.	14.6.97	
Eut. 13 E	Polsat 2	Abschaltung ?	14.6.97	08.00-24.00	pol	PAL	11,344	H	6,6		N. Schl.	14.6.97	
Eut. 13 E	Rete Otonetwork	Aufschaltung	7.6.97	09.00	it	PAL	11,977	H	7,02-7,2		N. Schl.	7.6.97	
Eut. 13 E	POS Radio 5	Aufschaltung	6.6.97	sporad.	dt	PAL	11,095	H	8,28		Th. Neum	6.6.97	
Eut. 13 E	FD leggera	Aufschaltung	11.6.97	24 h	it	MPEG-2	11.802,20	V	dig		Th. Krampe	11.6.97	
Eut. 13 E	FD auditorium	Aufschaltung	11.6.97	24 h	it	MPEG-2	11.802,20	V	dig		Th Krampe	11.6.97	
Eut. 13 E	AB 1		15.6.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig	x	N. Schl.	15.6.97	
Eut. 13 E	AB SPORTS		15.6.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig	x	N. Schl.	15.6.97	
Eut. 13 E	ANIMAUX		15.6.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig	x	N. Schl.	15.6.97	
Eut. 13 E	CHASSE ET PECHE		15.6.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig	x	N. Schl.	15.6.97	
Eut. 13 E	AUTOMOBILE/XXL		15.6.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig	x	N. Schl.	15.6.97	
Eut. 13 E	MUSIQUE CLASSIQUE		15.6.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig	x	N. Schl.	15.6.97	
Eut. 13 E	ESCALES		15.6.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig	x	N. Schl.	15.6.97	
Eut. 13 E	HISTOIRE / Vive la Vie		15.6.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig	x	N. Schl.	15.6.97	
Eut. 13 E	NOSTALGIE		15.6.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig	x	N. Schl.	15.6.97	
Eut. 13 E	AB sat		15.6.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig		N. Schl.	16.6.97	
Eut. 13 E	France Courses		15.6.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig	x	N. Schl.	16.6.97	
Eut. 13 E	AB CARTOONS		15.6.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig	x	N. Schl.	16.6.97	
Eut. 13 E	ENCYCLOPEDIA		15.6.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig	x	N. Schl.	16.6.97	
Eut. 13 E	POLAR		15.6.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig	x	N. Schl.	16.6.97	
Eut. 13 E	CINE PALACE		15.6.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig	x	N. Schl.	16.6.97	
Eut. 13 E	ROMANCE		15.6.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig	x	N. Schl.	16.6.97	
Eut. 13 E	RIRE		15.6.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig	x	N. Schl.	16.6.97	
Eut. 13 E	ACTION		15.6.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig	x	N. Schl.	16.6.97	
Eut. 13 E	RCF	Aufschaltung	10.6.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	10.6.97	
Eut. 13 E	MOSQUETEIROS	Aufschaltung	10.6.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	10.6.97	
Eut. 13 E	TPS ACCUEIL	Aufschaltung	10.6.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig		N. Schl.	10.6.97	
Eut. 13 E	Multivision 6	Aufschaltung	10.6.97		franz	MPEG-2	12.091,00	H	dig	(x)	N. Schl.	10.6.97	
Eut.13 E	Multivision 7	Aufschaltung	10.6.97		franz	MPEG-2	12.091,00	H	dig	(x)	N. Schl.	10.6.97	
Eut. 13 E	Test	LCI fur einen Tag!	13.6.97		franz	MPEG-2	11.304,00	H	dig		N. Schl.	13.6.97	
				Seite 3									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Eut. 10 E	ESPN	Aufschaltg. sporad.	11.6.97	10.30-16.00	eng/O-Ton	PAL	11,163	H	7,2/6,6		N. Schl.	11.6.97	
Eut. 10 E	HBN	Aufschaltg. Mi. ?	11.6.97	21.00-22.30	mehrsp	PAL	11,163	H	6,5 b. 8,10		N. Schl.	11.6.97	
Eut. 10 E	JC	abgeschaltet ?	12.6.97	22.00-23.00	serb	PAL	11,163	H	6,6		N. Schl.	12.6.97	
Eut. 10 E	VOA Srbija	Aufschaltg. Do. ?	12.6.97	23.00-23.30	serb	PAL	11,163	H	6,6		N. Schl.	12.6.97	
Eut. 10 E	SCT	Mi-Sa.	14.6.97	23.00-02.00	it	PAL	11,163	H	6,5	x	N. Schl.	14.6.97	
Eut. 10 E	LBC	AP TV Istanbul spord.	14.6.97	18.30	arab	PAL	11,061	V	6,6		N. Schl.	14.6.97	
Eut. 10 E	BBC Globalcast	spord. Aufschaltg.	9./10.6.97	nachm	eng	PAL	11,658	V	6,6		N. Schl.	10.6.97	
Tele X, 5 E	Kristian Riksradio	Aufschaltung	7.6.97	24 h	schwed	PAL	12,475	Lz	7,38		N. Schl.	7.6.97	
Tele X, 5 E	?	sporad. Gottesdienst	15.6.97	vorm	schwed	PAL	12,602	Lz	6,6		N. Schl.	15.6.97	
Tele X, 5 E	Sci Fi Channel	cod. 23.620, 3/4, 4FAA/4FAB	10.6.97		eng	MPEG-2	12.664,00	Lz	dig	x	N. Schl.	10.6.97	
Tel. 3 E	BBC Globalcast	spord. Aufschaltg.	9./10.6.97	nachm	eng	PAL	12,522	V	6,6		N. Schl.	10.6.97	
Tel. 3 E	BBC Globalcast	spord. Aufschaltg.	9./10.6.97	nachm	eng	PAL	12,604	V	6,6		N. Schl.	10.6.97	
Tel. 3 E	BBC Globalcast	sp. Aufschaltg. A. Sydney	9./10.6.97	nachm	eng	PAL	12,681	H	6,6		N. Schl.	10.6.97	
TV Sat 0,6 W	Sci Fi Channel	Aufschaltung	10.6.97		eng	D2-MAC	11,912	Lz	A 1		N. Schl.	10.6.97	
TV Sat 0,6 W	TV1000 Cinema	Frequenz geandert	10.6.97		eng/da	D2-MAC	11,888	Lz	A 1		N. Schl.	10.6.97	
Int. 1 W	Sportskanalen	cod., 17,500, 3/4	10.6.97		dan	MPEG-2	11.592,00	H	dig	x	N. Schl.	10.6.97	
Int. 1 W	SVT 1	cod., 17,500, 3/4	10.6.97		schwed	MPEG-2	11.592,00	H	dig	x	N. Schl.	10.6.97	
Int. 1 W	SVT 2	cod., 17,500, 3/4	10.6.97		schwed	MPEG-2	11.592,00	H	dig	x	N. Schl.	10.6.97	
Amos 4 W	POL 1	sp. Ubertr. Flugschau	15.6.97	mittags	poln	PAL	11,135	H	6,6		N. Schl.	15.6.97	
Amos 4 W	ATV 1/ATV SUPER	nur noch dig., ab 1.7. Cod.	10.6.97		poln	MPEG-2	11.387,00	H	dig		N. Schl.	10.6.97	
Amos 4 W	ATV SMYK/KINO	nur noch dig., ab 1.7. Cod.	10.6.97		poln	MPEG-2	11.387,00	H	dig		N. Schl.	10.6.97	
Tel. 5 W	AFP/La Socielle	Abschaltung	1.6.97		franz	Secam	12,562	V	7,75		N. Schl.	10.6.97	
Tel. 5 W	?	Rugby aus Neuseeld., spor.	13.6.97		O-T/eng	PAL	11,659	V	6,6/7,2		N. Schl.	13.6.97	
Tel. 5 W	?	Rugby aus Neuseeld., spor.	14.6.97		O-T/eng	PAL	11,535	V	6,6/7,2		Walz	14.6.97	
Tel. 5 W	BBC Globalcast	sp. Ubertr. Hongkong	9./10.6.97	nachm	eng	PAL	11,466	H	6,6		N. Schl.	10.6.97	
Tel. 5 W	BBC Globalcast	sp. Ubertr. Vic. Falls	9./10.6.97	nachm	eng	PAL	11,491	V	6,6		N. Schl.	10.6.97	
Tel. 5 W	BBC Globalcast	sp. Ubertr. Warschau	9./10.6.97	nachm	eng	PAL	11,512	H	6,6		N. Schl.	10.6.97	
Tel. 5 W	BBC Globalcast	sp. Ubertr. Bangkok	9./10.6.97	nachm	eng	PAL	11,535	V	6,6		N. Schl.	10.6.97	
Tel. 5 W	BBC Globalcast	sp. Ubertr. Dubai	9./10.6.97	nachm	eng	PAL	11.555	H	6,6		N. Schl.	10.6.97	
Tel. 5 W	BBC Globalcast	sp. Ubertr. Paris	9./10.6.97	nachm	eng	PAL	11,594	H	6,6		N. Schl.	10.6.97	
Tel. 5 W	BBC Globalcast	sp. Ubertr. Munschen	9./10.6.97	nachm	eng	PAL	11,615	V	6,6		N. Schl.	10.6.97	
Tel. 5 W	TVE 1	BBC Prime o. Ton, 407A	14.6.97			MPEG-2	11.491,00	V	dig		N. Schl.	14.6.97	
Int. K, 21,5 W	BBC Globalcast	sp. Ubertr. Toronto	9./10.6.97	nachm	eng	NTSC	11,532	H	6,6		N. Schl.	10.6.97	
Int. K, 21,5 W	BBC Globalcast	sp. Ubertr. New York	9./10.6.97	nachm	eng	NTSC	11,532	V	6,6		N. Schl.	10.6.97	
Int. K, 21,5 W	BBC Globalcast	sp. Ubertr. Seattle	9./10.6.97	nachm	eng	PAL	11,590	V	6,6		N. Schl.	10.6.97	
Int. K, 21,5 W	BBC Globalcast	sp. Ubertr. a. Japan	9./10.6.97	nachm	eng	PAL	11,615	H	6,6		N. Schl.	10.6.97	
Hisp. 30 W	Commun. Age	Ubertrg.	18.-21.6.97	tags	O-T/e/f/dt	PAL	12,671	V	6,6/7,02/7,2/7,38		N. Schl.	15.6.97	
Hisp. 30 W	DISH1 Dish on Dem	Galeusca o. Ton	15.6.97			MPEG-2	12.591,00	H			N. Schl.	15.6.97	
Hisp. 30 W	TV3 TV de Catal	Galeusca o. Ton	15.6.97			MPEG-2	12.591,00	H			N. Schl.	15.6.97	
Hisp. 30 W	TFSYSTTelefonica	?	15.6.97			MPEG-2	12.591,00	H		x	N. Schl.	15.6.97	
Hisp. 30 W	ESPN ESPN	?	15.6.97			MPEG-2	12.591,00	H		x	N. Schl.	15.6.97	
Hisp. 30 W	TV9 Television	?	15.6.97			MPEG-2	12.591,00	H		x	N. Schl.	15.6.97	
Hisp. 30 W	EPG EPG SERVICE	?	15.6.97			MPEG-2	12.591,00	H		x	N. Schl.	15.6.97	[Other mailing lists]