[Prev][Next][Index]

Frequenzndrg., Stand 15.3.98
Frequenzänderungen, Stand 14.03.1998, Autor: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152 												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Thaic. 78,5E	LLK TELEPORT	Testbild i. TV-freier Zeit	14.03.98	22.00-18.00	Meßton	PAL	3,649	H	6,6/7,02		N. Schl.	14.03.98
Thaic. 78,5E	VTV	täglich auf Sendung	14.03.98	18.00-22.00	viet/eng/f	PAL	3,649	H	6,6/7,02		N. Schl.	14.03.98
Thaic. 78,5E	Sony Entertainment TV	täglich auf Sendung	14.03.98	24 h	hindi	PAL	3,520	H	6,6/7,02		N. Schl.	14.03.98
Thaic. 78,5E	Channel 7-Feed	Abschaltung ?	28.02.98	sporad.	thai	PAL	3,770	H	SCPC?		N. Schl.	28.02.98
Thaic. 78,5E	Thai tv5. Global Network	Abschaltung	10.03.98	24 h	thai	MPEG-2	3480,00	H	dig		N. Schl.	10.03.98
Thaic. 78,5E	Service 1)*	26,666, 3/4, 512/640	14.03.98	24 h	thai	MPEG-2	3600,00	H	dig		N. Schl.	14.03.98
Thaic. 78,5E	Service 2)*	26,666, 3/4, 513/644	14.03.98			MPEG-2	3600,00	H	dig		N. Schl.	14.03.98
Thaic. 78,5E	Service 3)*	26,666, 3/4, 514/648	14.03.98			MPEG-2	3600,00	H	dig		N. Schl.	14.03.98
Thaic. 78,5E	Service 4)*	26,666, 3/4, 515/652	14.03.98			MPEG-2	3600,00	H	dig		N. Schl.	14.03.98
Thaic. 78,5E	Service 5)*	26,666, 3/4, 516/656	14.03.98			MPEG-2	3600,00	H	dig		N. Schl.	14.03.98
Thaic. 78,5E	Service 6)*	26,666, 3/4, 517/660	14.03.98			MPEG-2	3600,00	H	dig		N. Schl.	14.03.98
Thaic. 78,5E	Service 7)*	26,666, 3/4, 518/664	14.03.98			MPEG-2	3600,00	H	dig		N. Schl.	14.03.98
Thaic. 78,5E	Service 8)*	26,666, 3/4, 519/668	14.03.98			MPEG-2	3600,00	H	dig		N. Schl.	14.03.98
Thaic. 78,5E	REUTERS1	5,632, 3/4, 514/648	14.03.98	10.00	eng	MPEG-2	3636,00	H	dig		N. Schl.	14.03.98
Apst. 76,5E	TVB8	Trailer	14.03.98	tags	chin	PAL	4,186	V	6,6/7,2		N. Schl.	14.03.98
Apst. 76,5E	P 11)*	28,125, 5/6, 2160/2120	14.03.98		?	MPEG-2	3880,00	H	dig	x	N. Schl.	14.03.98
Apst. 76,5E	P 12)*	28,125, 5/6, 2260/2220	14.03.98		?	MPEG-2	3880,00	H	dig	x	N. Schl.	14.03.98
Pan. 68,5E	ART Europe	Zusp., Live aus Jerusl.	13.03.98	vorm.	arab	PAL	11,514	H	6,6		Walz	13.03.98
Pan. 68,5E	Sat 7	Aufschaltung	13.03.98	Fr.12.30-15.00	arab	PAL	4,035	H	6,6/7,2		N. Schl.	13.03.98
Pan. 68,5E	Simayeh Moghavemat	täglich auf Sendung	14.03.98	18.30-20.30	farsi	PAL	4,035	H	6,6/7,2		N. Schl.	14.03.98
Pan. 68,5E	ChO	weiter Offen, 20,600, 3/4	14.03.98		eng	MPEG-2	3743,40	V	dig		N. Schl.	14.03.98
Pan. 68,5E	CCTV	weiter Offen, 20,600, 3/4	14.03.98		eng	MPEG-2	4113,50	V	dig		N. Schl.	14.03.98
Pan. 68,5E	BBC 1	weiter Offen, 20,600, 3/4	14.03.98		mehrsp	MPEG-2	4086,50	V	dig		N. Schl.	14.03.98
Pan. 68,5E	BBC 2	weiter Offen, 20,600, 3/4	14.03.98		mehrsp	MPEG-2	4086,50	V	dig		N. Schl.	14.03.98
Pan. 68,5E	BBC 3	weiter Offen, 20,600, 3/4	14.03.98		mehrsp	MPEG-2	4086,50	V	dig		N. Schl.	14.03.98
Pan. 68,5E	VoA	weiter Offen, 20,600, 3/4	14.03.98		mehrsp	MPEG-2	4086,50	V	dig		N. Schl.	14.03.98
Pan. 68,5E	WRN	weiter Offen, 20,600, 3/4	14.03.98		eng	MPEG-2	4086,50	V	dig		N. Schl.	14.03.98
Int. 62E	IRIB-Radio	Aufschaltung	10.03.98	24 h	farsi	Secam	11,126	V	6,2		N. Schl.	10.03.98
Int. 57E	RNTC	wieder stärk. Sendelstg.	13.03.98		franz	PAL/Sec	3,802	Rz	5,8		N. Schl.	13.03.98


												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eur.-I 29E	Tests		14.03.98	sporad.	eng	PAL	11,992	V	6,6		N. Schl.	14.03.98
Eur.-I 29E	Tests		14.03.98	sporad.	eng	PAL	12,304	V	6,6		N. Schl.	14.03.98
Eur.-I 29E	Tests		14.03.98	sporad.	eng	PAL	10,816	H	6,6		N. Schl.	14.03.98
Eur.-I 29E	Tests		14.03.98	sporad.	eng	PAL	12,362	H	6,6		N. Schl.	14.03.98
Kop. 28,5E	ARD	Wetter aus Gais	13.03.98	19.50	dt	PAL	11,522	H	6,6		N. Schl.	13.03.98
Ast. 19,2E	Screenshop		14.03.98	vorm.	eng	PAL	11,082	H	7,02-7,2		N. Schl.	14.03.98
Ast. 19,2E	Sky Line-Up		14.03.98	vorm.	eng	PAL	11,127	V	7,02-7,2		N. Schl.	14.03.98
Ast. 19,2E	GOD		14.03.98	06.00-12.00	eng	PAL	11,568	V	7,02-7,2		N. Schl.	14.03.98
Ast. 19,2E	ZDF	Abschaltung	28.02.98	24 h	dt	MPEG-2	12168,00	V	dig		N. Schl.	28.02.98
Ast. 19,2E	ARD	Abschaltung	31.03.98	24 h	dt	MPEG-2	12168,00	V	dig		N. Schl.	14.03.98
Ast. 19,2E	ORF	Aufschaltung	10.03.98	24 h	dt	MPEG-2	12663,75	H	dig	x	N. Schl.	10.03.98
Ast. 19,2E	ORF 2	codierte Sdg. ?	14.03.98	24 h	dt	MPEG-2	12692,00	H	dig	x	N. Schl.	14.03.98
Ast. 19,2E	Sputnik	Aufschaltung	13.03.98	24 h	dt	MPEG-2	12721,75	H	dig		N. Schl.	13.03.98
Ast. 19,2E	Pro7 A	Aufschaltung	10.03.98	24 h	dt	MPEG-2	12051,00	V	dig		N. Schl.	10.03.98
Ast. 19,2E	Wizja 1-7	Tests	14.03.98	tags	pol	MPEG-2	11992,00	H	dig		N. Schl.	14.03.98
Ast. 19,2E	Wizja 11-17	Tests	14.03.98	tags	pol	MPEG-2	12304,00	H	dig	(x)	N. Schl.	14.03.98
Ast. 19,2E	DT 96 CH8	RFI France Musique, 237	10.03.98	14 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	14.03.98
Ast. 19,2E	DT 96 CH8)*	R. Notre Dame, 238	10.03.98	14 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	14.03.98
Ast. 19,2E	DT 96 CH8)*	R. Alpha, 239	10.03.98	14 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	14.03.98
Ast. 19,2E	DT 96 CH8)*	RCJ/Shalom, 240	10.03.98	14 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	14.03.98
Ast. 19,2E	DT 96 CH8)*	Buers FM, 241	10.03.98	14 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	14.03.98
Ast. 19,2E	DT 96 CH8)*	Med.Tropical, 242	10.03.98	14 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	14.03.98
Eut. 16E	Simayeh Moghavemat	Abschaltung	10.03.98	16.00-17.00	farsi	PAL	11,575	V	6,6		N. Schl.	10.03.98
Eut. 16E	European Entert. TV	Abschaltung ?	?	01.00-05.00	eng	PAL/D2-MAC	11,575	V	6,5/A 1	(x)	DrdishTV	13.03.98
Eut. 16E	HRT 2	Abschaltung	31.03.98	17.15-01.00	kroat	PAL	10,985	H	6,6		E. Subasic	10.03.98
Eut. 16E	OBNBOSNIASNG1)*	3,125, 3/4, 308/256	14.03.98	20.30	bosn	MPEG-2	11130,00	H	dig		N. Schl.	14.03.98
Eut. 13E	Simayeh Moghavemat	Aufschaltung	09.03.98	19.00-20.00	farsi	PAL	11,658	V	6,6-7,2		N. Schl.	14.03.98
Eut. 13E	RDV	Aufschaltung	09.03.98	00.10-05.00	mehrsp	PAL/D2-MAC	11,28	V	7,02-7,2/A 1	(x)	N. Schl.	14.03.98
Eut. 13E	RNW1	kürzere Sendezeit	09.03.98	19.00-24.00	mehrsp	PAL	11,28	V	7,38		N. Schl.	14.03.98
Eut. 13E	RNW 2	kürzere Sendezeit	09.03.98	19.00-24.00	mehrsp	PAL	11,28	V	7,56		N. Schl.	14.03.98
Eut. 13E	BVN	TV-Ton in Stereo	14.03.98	19.00-24.00	holl	PAL	11,28	V	7,02-7,2		N. Schl.	14.03.98
Eut. 13E	RNW 1	Aufschaltung	05.03.98	24 h	mehrsp	PAL	11,431	H	7,56		N. Schl.	14.03.98
Eut. 13E	NBC Superchannel	TV-Ton auch 7,74 MHz	10.03.98	tags	eng	PAL	10,987	V	6,6-7,74		N. Schl.	10.03.98
												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 13E	AL MAAREF	Aufschaltung	10.03.98		arab	MPEG-2	12015,00	H	dig		N. Schl.	14.03.98
Eut. 13E	T 1	Aufsch. Rete 4	10.03.98		it	MPEG-2	12072,00	V	dig	x	N. Schl.	14.03.98
Eut. 13E	TEST	Aufsch. Canale 5	10.03.98		it	MPEG-2	12341,00	V	dig	x	N. Schl.	14.03.98
Eut. 13E	TST1	Aufsch. Italia 1	10.03.98		it	MPEG-2	12341,00	V	dig	x	N. Schl.	14.03.98
Eut. 10E	NTV	TV-Ton auch 8,20 MHz	10.03.98		türk	PAL	10,984	H	6,6-8,2		N. Schl.	14.03.98
Sir. 4,8E	TV3 Schweden	Polar. Gewechselt	08.03.98	24 h	schwed/eng	D2-MAC	12,092	V	A 1	x	N. Schl.	14.03.98
Sir. 4,8E	Cartoon	Aufschaltg., 25,540, 7/8	12.03.98		it	MPEG-2	12303,00	H	dig	x	N. Schl.	14.03.98
Sir. 4,8E	Star	Tests, 15,000, 7/8	10.03.98		dän	MPEG-2	12632,00	V	dig		N. Schl.	14.03.98
Thor 0,8W	Sportskanalen	Aufsch. Testbild	10.03.98	24 h	Meßton	D2-MAC	11,387	H	A 1		N. Schl.	14.03.98
Int. 1W	Sportskanalen	Aufsch. Testbild	10.03.98	24 h	Meßton	MPEG-2	11592,00	H	dig		N. Schl.	14.03.98
Int. 1W	TV5	Abschaltung	10.03.98	24 h	franz	PAL	3,85	Rz	6,6		N. Schl.	10.03.98
Int. 1W	DW Radio 1	8,022, 3/4, 241	14.03.98		dt	MPEG-2	3912,00	Rz	dig		N. Schl.	14.03.98
Int. 1W	DW Radio 2 & 3	8,022, 3/4, 242	14.03.98		mehrsp	MPEG-2	3912,00	Rz	dig		N. Schl.	14.03.98
Int. 1W	DW Radio 4 & 5	8,022, 3/4, 243	14.03.98		mehrsp	MPEG-2	3912,00	Rz	dig		N. Schl.	14.03.98
Int. 1W	YLE and RCI Radio	8,022, 3/4, 244	14.03.98		mehrsp	MPEG-2	3912,00	Rz	dig		N. Schl.	14.03.98
Int. 1W	WRN	8,022, 3/4, 245	14.03.98		eng	MPEG-2	3912,00	Rz	dig		N. Schl.	14.03.98
Int. 1W	RNW	8,022, 3/4, 246	14.03.98		dt	MPEG-2	3912,00	Rz	dig		N. Schl.	14.03.98
Int. 1W	NN	8,022, 3/4, 247	14.03.98		?	MPEG-2	3912,00	Rz	dig		N. Schl.	14.03.98
Int. 1W	SRI	8,022, 3/4, 248	14.03.98		mehrsp	MPEG-2	3912,00	Rz	dig		N. Schl.	14.03.98
Int. 1W	RFI music	8,022, 3/4, 249	14.03.98		franz	MPEG-2	3912,00	Rz	dig		N. Schl.	14.03.98
Gor. 11W	ntw	Aufschaltung	10.03.98	24 h	russ	Secam	11,525	Rz	7		N. Schl.	14.03.98
Exp. 14W	World Pentecostal	wieder auf Sendung	14.03.98		port	PAL	4,025	Rz	8,28		N. Schl.	14.03.98
Int. 21,5W	RAI CORP NEW YORK	Feed aufgeschaltet	08.03.98	sporad.	mehrsp	NTSC	3,885	V	6,6		N. Schl.	14.03.98
Int. 21,5W	CANAL+HORIZONS	Aufsch., 26,666, 3/4	14.03.98	24 h	franz	MPEG-2	3650,00	H	dig	x	Fieger	14.03.98
Int. 21,5W	CFI	Aufsch., 26,666, 3/4	14.03.98	24 h	franz	MPEG-2	3650,00	H	dig	x	Fieger	14.03.98
Int. 21,5W	TV5 AFRIQUE	Aufsch., 26,666, 3/4	14.03.98	24 h	franz	MPEG-2	3650,00	H	dig	x	Fieger	14.03.98
Int. 21,5W	AB CARTOON	Aufsch., 26,666, 3/4	14.03.98	24 h	franz	MPEG-2	3650,00	H	dig	x	Fieger	14.03.98
Int. 21,5W	LA 5EME - ARTE	Aufsch., 26,666, 3/4	14.03.98	24 h	franz	MPEG-2	3650,00	H	dig	x	Fieger	14.03.98
Int. 21,5W	EURONEWS	Aufsch., 26,666, 3/4	14.03.98	24 h	franz	MPEG-2	3650,00	H	dig	x	Fieger	14.03.98
Int. 21,5W	PLANETE 	Aufsch., 26,666, 3/4	14.03.98	24 h	franz	MPEG-2	3650,00	H	dig	x	Fieger	14.03.98
Int. 21,5W	EPG	Aufsch., 26,666, 3/4	14.03.98	24 h	franz	MPEG-2	3650,00	H	dig	x	Fieger	14.03.98
Int. 27,5W	CMT	Offen	10.03.98	24 h	eng	PAL	11,175	V	7,02-7,2		N. Schl.	10.03.98
Int. 27,5W	CMT	Abschaltung	31.03.98	24 h	eng	PAL	11,175	V	7,02-7,2		N. Schl.	10.03.98
												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Hisp. 30W	C100	codiert	10.03.98	24 h	span	MPEG-2	12149,00	Lz	dig	x	N. Schl.	14.03.98
Hisp. 30W	Ccope	codiert	10.03.98	24 h	span	MPEG-2	12149,00	Lz	dig	x	N. Schl.	14.03.98
Hisp. 30W	TOP	weiter Offen	10.03.98	24 h	span	MPEG-2	12149,00	Lz	dig		N. Schl.	14.03.98
Hisp. 30W	RESP	weiter Offen	10.03.98	24 h	span	MPEG-2	12149,00	Lz	dig		N. Schl.	14.03.98
Orion 37,5W	BBC Sport	Federball, Live aus GB	14.03.98	16.15-18.00	eng/O-Ton	PAL	12,665	V	6,6/7,2		N. Schl.	14.03.98
Orion 37,5W	Apna	keine Sdg., 18,902, 7/8	14.03.98			MPEG-2	11622,00	V	dig		N. Schl.	14.03.98
Orion 37,5W	Parliament. Ch.)*	Aufsch., 6,110, 3/4	13.03.98		eng	MPEG-2	11534,00	H	dig		N. Schl.	14.03.98
Pan. 43W	Fox Sports World)*	7,030, 3/4, 308/256	14.03.98		eng	MPEG-2	12568,00	H	dig		N. Schl.	14.03.98
TDRS 47W	SRT	Abschaltung ?	10.03.98		serb	MPEG-2	4120,00	H	dig		N. Schl.	10.03.98
Pan. 58 W	PAS-5	Testbild	14.03.98	24 h	Meßton	NTSC	11,558	V	6,2/6,8		N. Schl.	14.03.98
Pan. 58 W	Discovery Iberia	21,086, 3/4, 2160/2120	14.03.98	24 h	span/eng	MPEG-2	3880,00	H	dig		Fieger	14.03.98
Pan. 58 W	Discovery Iberia Brasi`	21,086, 3/4, 2160/2122	14.03.98	24 h	port/eng	MPEG-2	3880,00	H	dig		Fieger	14.03.98
Pan. 58 W	Discovery Brasil	21,086, 3/4, 2160/2220	14.03.98	24 h	port	MPEG-2	3880,00	H	dig		Fieger	14.03.98
Pan. 58 W	Discovery Kids Brasil	21,086, 3/4, 2360/2322	14.03.98	24 h	port	MPEG-2	3880,00	H	dig		Fieger	14.03.98
Pan. 58 W	Animal Planet Brasil	21,086, 3/4, 2460/2420	14.03.98	24 h	Meßton	MPEG-2	3880,00	H	dig		Fieger	14.03.98
Pan. 58 W	P & A/New Travel Ch.	21,086, 3/4, 2560/2520	14.03.98	24 h	span	MPEG-2	3880,00	H	dig		Fieger	14.03.98
Pan. 58 W	Brasil ch. 6	21,086, 3/4, 2660/2620	14.03.98	24 h	Meßton	MPEG-2	3880,00	H	dig		Fieger	14.03.98
												
Anmerkung:		)* = Empfang nur ü. int. Menü möglich										
		)*** = nur Manuell eingeladen


[Other mailing lists]