[Prev][Next][Index]

Frequenzndrg., Stand 21.3.98
Frequenzänderungen, Stand 21.03.1998, Autor: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152 												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Apst. 76,5E	ZTV	Abschaltung	19.03.98	23.00-19.00	chin	PAL	3,757	H	6,6/7,02		N. Schl.	19.03.98
Apst. 76,5E	Zhejian Radio	Abschaltung	19.03.98	01.00-17.00	chin	PAL	3,757	H	8,1		N. Schl.	19.03.98
Apst. 76,5E	Dia 	Aufschaltung	20.03.98	nachm	Musik	PAL	3,757	H	6,6		N. Schl.	20.03.98
Apst. 76,5E	Plus 2 Adult 1	Aufschaltung	23.03.97	8 p.m.Ind	eng	PAL	3,757	H	6,6	x	N. Schl.	21.03.98
Apst. 76,5E	TVB8	Dia	21.03.98	10:10	chin/Musik	PAL	4,186	V	6,6/7,2		N. Schl.	21.03.98
Apst. 76,5E	CHANNEL ONE	13,100, 3/4, 1160/1120	21.03.98	bis 10.00	?	MPEG-2	4186,00	V	dig	x	N. Schl.	21.03.98
Apst. 76,5E	CHANNEL TWO	13,100, 3/4, 1260/1220	21.03.98	bis 10.00	?	MPEG-2	4186,00	V	dig	x	N. Schl.	21.03.98
Apst. 76,5E	CHANNEL THREE	13,100, 3/4, 1360/1320	21.03.98	bis 10.00	?	MPEG-2	4186,00	V	dig	x	N. Schl.	21.03.98
Apst. 76,5E	Middle East Channel)*	28,125, 5/6, 2160/2120	21.03.98		eng	MPEG-2	3880,00	H	dig	x	N. Schl.	21.03.98
Apst. 76,5E	Taiwan Channel)*	28,125, 5/6, 2260/2220	21.03.98		chin	MPEG-2	3880,00	H	dig	x	N. Schl.	21.03.98
Apst. 76,5E	Chinese Channel	neu, 28,340, 7/8	19.03.98		chin	MPEG-2	3920,00	H	dig	x	N. Schl.	21.03.98
Apst. 76,5E	Thai Channel	neu, 28,340, 7/8	19.03.98		thai	MPEG-2	3920,00	H	dig	x	N. Schl.	21.03.98
Int. 55E	Doordashan 1	Zuspiele	21.03.98	14.00-15.30	hindi	PAL	3,808	Lz	5,5		N. Schl.	21.03.98
Int. 55E	Doordashan 6	Zuspiele	21.03.98	14.30-16.00	tamil	PAL	3,921	Lz	5,5		N. Schl.	21.03.98
Gals 36E	TNT	Abschaltg.	15.03.98	tags	russ	PAL	12,034	Rz	6,8		N. Schl.	15.03.98
Gals 36E	NTW+ Music	Aufschaltung	16.03.98	tags	russ	Secam	12,034	Rz	6,8	x	N. Schl.	16.03.98
Arab. 30E	Dubai	neuer Feed	21.03.98	13.00	arab	PAL	4,141	Lz	6,6		N. Schl.	21.03.98
Arab. 30E	ASBU	Überspiele	21.03.98	tags	arab	PAL	3,967	Rz	6,6	x	N. Schl.	21.03.98
Arab. 30E	Qatar TV	Überspiele Pferderennen	21.03.98	17.00	arab	PAL	4,085	Rz	6,6		N. Schl.	21.03.98
Hotb. 29E	Eurosport	Abschaltung	19.03.97		eng/dt	PAL	12,362	H	6,6/7,2		N. Schl.	19.03.98
Hotb. 29E	Fashion	Abschaltung	19.03.98		franz	PAL	12,304	V	6,6		N. Schl.	19.03.98
Kop. 28,5E	SW7 Teracom  AB Sweden	Livesdg. aus Gefängnis	21.03.98	15.00	schwed	PAL	12,692	H	7,2		N. Schl.	21.03.98
Kop. 28,5E	?	Fußb., Waism./Offenb.	21.03.98	nachm	O-Ton	PAL	11,549	V	6,6		N. Schl.	21.03.98
Kop. 28,5E	Sat 1 Österreich	Fußb, Wien/Tirol	21.03.98	abends	dt/O-Ton	PAL	11,549	V	6,6/7,2		N. Schl.	21.03.98
Kop. 28,5E	?	Fußb., Lübeck/Hann96	21.03.98	nachm	dt	PAL	11,594	V	6,6		N. Schl.	21.03.98
Kop. 28,5E	DSF	Bask., Rhöndf/Trier	21.03.98	abends	dt/O-Ton	PAL	11,594	V	6,6/7,2		N. Schl.	21.03.98
Kop. 28,5E	CNN-D)*	6,109, 3/4, 160/80	20.03.98	19.00-19.45	dt	MPEG-2	11610,00	H	dig		N. Schl.	20.03.98
Ast. 23,2E	Sky 	Balkentestbild	18.03.98	24 h	Meßton	PAL	11,993	H	6,6		N. Schl.	23.03.98
Ast. 23,2E	BBC	Aufschaltung	ab ?		eng	?	11,740	V	?		N. Schl.	20.03.98
Ast. 23,2E	Astra Vision 2	27,500, 3/4	20.03.98	24 h	eng	MPEG-2	11817,00	V	dig		N. Schl.	21.03.98
Ast. 23,2E	BBC	Aufschaltung	ab ?		eng	?	11,817	V	?		N. Schl.	20.03.98
												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Ast. 23,2E	Flextech	Aufschaltung	ab ?		eng	?	11,720	H	?		N. Schl.	20.03.98
Ast. 23,2E	Flextech	Aufschaltung	ab ?		eng	?	11,798	H	?		N. Schl.	20.03.98
Ast. 23,2E	Sky Sports 3	27,500, 2/3	20.03.98		Meßton	MPEG-2	11914,50	H	dig		N. Schl.	21.03.98
Ast. 23,2E	231	27,500, 2/3	20.03.98		eng	MPEG-2	11914,50	H	dig		N. Schl.	21.03.98
Ast. 23,2E	303	27,500, 2/3	20.03.98		eng	MPEG-2	11914,50	H	dig		N. Schl.	21.03.98
Ast. 23,2E	307	27,500, 2/3	20.03.98		Meßton	MPEG-2	11914,50	H	dig		N. Schl.	21.03.98
Ast. 23,2E	SBO 16	27,500, 2/3	20.03.98		eng	MPEG-2	11914,50	H	dig		N. Schl.	21.03.98
Ast. 23,2E	SBO 17	27,500, 2/3	20.03.98		eng	MPEG-2	11914,50	H	dig		N. Schl.	21.03.98
Ast. 23,2E	SBO 18	27,500, 2/3	20.03.98			MPEG-2	11914,50	H	dig		N. Schl.	21.03.98
Ast. 23,2E	SBO 19	27,500, 2/3	20.03.98			MPEG-2	11914,50	H	dig		N. Schl.	21.03.98
Ast. 23,2E	SBO 20	27,500, 2/3	20.03.98			MPEG-2	11914,50	H	dig		N. Schl.	21.03.98
Ast. 23,2E	314	27,500, 2/3	21.03.98		Meßton	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	21.03.98
Ast. 23,2E	304	27,500, 2/3	21.03.98		eng	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	21.03.98
Ast. 23,2E	308	27,500, 2/3	21.03.98		Meßton	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	21.03.98
Ast. 23,2E	232	27,500, 2/3	21.03.98		eng	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	21.03.98
Ast. 23,2E	SBO 22	27,500, 2/3	21.03.98		eng	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	21.03.98
Ast. 23,2E	SBO 23	27,500, 2/3	21.03.98		eng	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	21.03.98
Ast. 23,2E	SBO 24	27,500, 2/3	21.03.98			MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	21.03.98
Ast. 23,2E	SBO 25	27,500, 2/3	21.03.98			MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	21.03.98
Eut. 25,5E	ITN SIS26 UKI257	Übertragung	20.03.98	13.30	eng	PAL	11,172	H	6,6		N. Schl.	20.03.98
Eut. 25,5E	?	Fußball aus Schottld.	21.03.98	abends	eng/O-Ton	PAL	11,135	H	6,6/7,2		N. Schl.	21.03.98
Kop. 23,5E	Kanal D)*	27,500, 3/4, 512/768	21.03.98	off.b.31.5.98	türk	MPEG-2	12522,00	V	dig		N. Schl.	21.03.98
Kop. 23,5E	atv)*	27,500, 3/4, 516/517	21.03.98	off.b.31.5.98	türk	MPEG-2	12522,00	V	dig		N. Schl.	21.03.98
Kop. 23,5E	TV Polonia)*	27,500, 3/4, 513/769	21.03.98	off.b.31.5.98	pol	MPEG-2	12522,00	V	dig		N. Schl.	21.03.98
Ast. 19,2E	UK Horizons	Offen	21.03.98	? - 10.00	eng	PAL	10,818	V	7,02-7,2	(x)	N. Schl.	21.03.98
Ast. 19,2E	Disney Channel	Offen	21.-23.3.98	06.00-22.00	eng	PAL	11,597	V	7,02-7,2		N. Schl.	21.03.98
Ast. 19,2E	CNBC Europe	weiter auf Sdg. bis ?	21.03.98	24 h	eng	PAL	10,729	V	7,02-7,2		N. Schl.	21.03.98
Ast. 19,2E	Hector	DT96 CH8, Tr.1, 40F5	18.03.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	France Musique)*	DT96 CH8, Tr.2, 40F6	18.03.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	Elisa)*	DT96 CH8, Tr.3, 40F8	18.03.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	Fip)*	DT96 CH8, Tr.4, 40F9	18.03.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	France Info)*	DT96 CH8, Tr.5, 40FA	18.03.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	France Inter)*	DT96 CH8, Tr.6, 40FB	18.03.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	France Culture)*	DT96 CH8, Tr.7, 40FC	18.03.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	23.03.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Ast. 19,2E	Radio Bleue)*	DT96 CH8, Tr.8, 40FD	18.03.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	RFI)*	DT96 CH8, Tr.9, 40FE	18.03.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	Radio Classique)*	DT96 CH8, Tr.10, 40FF	18.03.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	Europe 1)*	DT96 CH8, Tr.11, 4100	18.03.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	Monmarte FM)*	DT96 CH8, Tr.16, 4105	18.03.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	Sport OFM)*	DT96 CH8, Tr.17, 4106	18.03.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	RFO-SAT	Aufschaltung	18.03.98	24 h	franz	MPEG-2	12402,00	V	dig	x	N. Schl.	18.03.98
Ast. 19,2E	CMT	Abschaltung	30.03.98	24 h	eng	MPEG-2	12090,00	V	dig	x	N. Schl.	21.03.98
Ast. 19,2E	Wizja 1		23.03.98	tags	pol	MPEG-2	11992,50	H	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	Wizja 2		23.03.98	tags	pol	MPEG-2	11992,50	H	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	Wizja 3		23.03.98	tags	pol	MPEG-2	11992,50	H	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	Wizja 4		23.03.98	tags	pol	MPEG-2	11992,50	H	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	Wizja 5		23.03.98	tags	pol	MPEG-2	11992,50	H	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	Wizja 6		23.03.98	tags	pol	MPEG-2	11992,50	H	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	Wizja 7		23.03.98	tags	pol	MPEG-2	11992,50	H	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	Wizja 11		23.03.98	tags	pol	MPEG-2	12304,50	H	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	Wizja 12		23.03.98	tags	pol	MPEG-2	12304,50	H	dig	x	N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	Wizja 13		23.03.98	tags	pol	MPEG-2	12304,50	H	dig	x	N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	Wizja 14		23.03.98	tags	pol	MPEG-2	12304,50	H	dig	x	N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	Wizja 15		23.03.98	tags	pol	MPEG-2	12304,50	H	dig	x	N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	Wizja 16		23.03.98	tags	pol	MPEG-2	12304,50	H	dig		N. Schl.	23.03.98
Ast. 19,2E	Wozja 17		23.03.98	tags	pol	MPEG-2	12304,50	H	dig		N. Schl.	23.03.98
Eut. 16E	?	Fußball	23.03.08	nachm	eng	PAL	11,163	H	?	x	N. Schl.	23.03.98
Eut. 16E	?	Sportübertrg.	23.03.98	nachm	O-Ton	PAL	11,678	H	6,6/7,2		N. Schl.	23.03.98
Eut. 16E	Miracle Channel		19./20.3.98	16.00-18.00	arab	PAL	11,575	H	6,6/7,2		N. Schl.	20.03.98
Eut. 16E	HOSPITAL TV	Ö-SAT, 5,623, 2/3	23.03.97	ab 15.30	dt	MPEG-2	11670,00	H	dig		N. Schl.	23.03.98
Eut. 13E	THAI TV-5	Abschaltung	18.03.98	24 h	thai	MPEG-2	11248,00	H	dig		Udo	19.03.98
Eut. 13E	THAICOM	27,500, 2/3	19.03.98	24 h	thai	MPEG-2	12111,00	V	dig		K. Ludwig	19.03.98
Eut. 13E	Canale 5	Kenng. wieder aufgesch.	18.03.98	24 h	it	MPEG-2	12341,00	V	dig	x	N. Schl.	18.03.98
Eut. 13E	Italia 1	Kenng. wieder aufgesch.	18.03.98	24 h	it	MPEG-2	12341,00	V	dig	x	N. Schl.	18.03.98
Eut. 13E	Rete 4	Kenng. wieder aufgesch.	18.03.98	24 h	it	MPEG-2	12072,00	V	dig	x	N. Schl.	18.03.98
Eut. 7E	ORF	Live Planica Schispringen	21.03.98	vorm	dt/O-Ton	PAL	11,080	V	6,6/7,2		N. Schl.	21.03.98
Eut. 7E	?	Übertragung	21.03.98	10:30	it	PAL	11,133	V	6,6		N. Schl.	21.03.98
Eut. 7E	?	Schwimmen Gelsenk.	21.03.98	nachm	O-Ton	PAL	11,179	H	6,6		N. Schl.	21.03.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 7E	ARD	Radr. Mailand/San Remo	21.03.98	nachm	dt/O-Ton	PAL	11,163	V	6,6/7,2		N. Schl.	21.03.98
Tel. 3E	Ant3TV	Bericht World Dis. Paris	21.03.98	11.00	span	PAL	12,649	V	6,6		N. Schl.	21.03.98
Tel. 3E	?	Übersp. 75year Anni	21.03.98	11.00	it	PAL	12,585	H	6,6		N. Schl.	21.03.98
Tel. 3E	Canal+	Rugby, Monterr/Brive	21.03.98	nachm	franz/O-T	PAL	12,604	V	6,6/7,2		N. Schl.	21.03.98
Thor 0,8W	Canal+ NW)*	24,500, 7/8, 513/641	21.03.98	24 h	norw	MPEG-2	11403,00	V	dig		N. Schl.	21.03.98
Int. 1W	Eurotica	Aufsch., 17,500, 3/4	21.03.98		eng	MPEG-2	11592,00	H	dig	x	N. Schl.	21.03.98
Int. 1W	3+ Dk	9,000, 7/8	21.03.98		dän	MPEG-2	10974,00	V	dig		N. Schl.	21.03.98
Int. 1W	SMSprogramme	3,149, 3/4	21.03.98		Musik	MPEG-2	11498,00	H	dig		N. Schl.	21.03.98
Int. 1W	Tests...	3,149, 3/4	21.03.98		Musik	MPEG-2	11498,00	H	dig		N. Schl.	21.03.98
Int. 1W	Tone!	3,149, 3/4	21.03.98		Meßton	MPEG-2	11498,00	H	dig		N. Schl.	21.03.98
Int. 1W	IRN	3,149, 3/4	21.03.98		eng	MPEG-2	11498,00	H	dig		N. Schl.	21.03.98
Int. Star 21,5W	Mayo	Übertrg.	21.03.97	17.00	eng	PAL	11,531	V	6,6/7,38		N. Schl.	21.03.98
Int. Star 21,5W	?	Sportübertrg.	21.03.98	nachm	?	PAL	11,678	V	cod	x	N. Schl.	21.03.98
Int. Star 21,5W	Sat 1	Sport, Ran	21.03.98	18.30	O-T/dt	PAL	11,498	H	6,6/7,38		N. Schl.	21.03.98
Int. Star 21,5W	?	Eislaufen Wien	21.03.98	18.00	O-Ton	NTSC	11,615	V	6,6		N. Schl.	21.03.98
Int. Star 21,5W	CNN Newssource	Ankündg. 8,448, 3/4	20.03.98	nachm	O-Ton	MPEG-2	11680,50	H	dig		N. Schl.	20.03.98
Int. 27,5W	CMT	wieder codiert	21.03.98	24 h	eng	PAL	11,175	V	7,02-7,2	x	N. Schl.	21.03.98
Int. 27,5W	?	Fußb., Manch/Monaco	18.03.98	abends	franz	PAL	11,002	V	6,6/7,2		N. Schl.	18.03.98
Int. 27,5W	Canal Select	Abschaltung	18.03.98	24 h	franz	MPEG-2	3650,00	Rz	dig	x	N. Schl.	18.03.98
Hisp. 30W	Parliamento)*	19,950, 5/6, 7936/7937	21.03.98		port	MPEG-2	11537,00	V	dig		N. Schl.	21.3.908
Hisp. 30W	Canal Hollywood)*	19,950, 5/6, 7968/7969	21.03.98	24 h		MPEG-2	11537,00	V	dig		N. Schl.	21.03.98
Orion 37,5W	Cartoon	Abschaltg., 18,902, 7/8	21.03.98	24 h	eng/it	MPEG-2	11622,00	V	dig		N. Schl.	21.03.98
Orion 37,5W	Tower Broadcast Centre	Aufsch., 18,902, 7/8	21.03.98	24 h	Meßton	MPEG-2	11622,00	V	dig		N. Schl.	21.03.98
Pan. 43W	Netscape	Übersp.	21.03.98	11:30	eng	PAL	12,702	H	6,6		N. Schl.	21.03.98
Pan. 45W	CB)*	25,470, 3/4, 1160/1120	20.03.98		eng	MPEG-2	11638,00	H	dig		N. Schl.	20.03.98
Pan. 45W	EWTN)*	25,470, 3/4, 1260/1220	20.03.98		eng/span	MPEG-2	11638,00	H	dig		N. Schl.	20.03.98
Pan. 45W	Dow Jones)*	25,470, 3/4, 1360/1320	20.03.98		eng	MPEG-2	11638,00	H	dig		N. Schl.	20.03.98
Pan. 45W	ADHO)*	25,470, 3/4, 1460/1420	20.03.98		eng	MPEG-2	11638,00	H	dig		N. Schl.	20.03.98
Pan. 45W	Adho)*	25,470, 3/4, 1560/1520	20.03.98		eng	MPEG-2	11638,00	H	dig		N. Schl.	20.03.98
												
Anmerkung:		)* = Empfang nur ü. int. Menü möglich										
		)*** = nur Manuell eingeladen										


[Other mailing lists]