[Prev][Next][Index]

Frequenznderg., Stand 5.4.98
Frequenzänderungen, Stand 04.04.1998, Autor: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152 												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Gor. 79,8E	ntw	Abschaltung ?	25.03.98		russ	Secam	11,525	Rz	7		N. Schl.	25.03.98
Thaic. 78,5E	Sony Entertainment TV	Abschaltung	25.03.98		hindi	PAL	3,520	H	6,6		N. Schl.	25.03.98
Thaic. 78,5E	LLK Teleport	Abschaltung Transp.	03.04.98		Meßton	PAL	3,520	H	6,6		N. Schl.	04.04.98
Thaic. 78,5E	VTV	neue Sendzeiten	01.04.98	19.00-23.00	viet/e/f	PAL	3,648	H	6,6/7,2		N. Schl.	01.04.98
Thaic. 78,5E	Channel 7	neue Sendzeiten	01.04.98	ab 00.30	thai	PAL	3,751	H	6,6/7,2		N. Schl.	01.04.98
Thaic. 78,5E	Channel 3	neue Sendzeiten	01.04.98	ab 00.30	thai	PAL	3,950	H	6,6/6,8		N. Schl.	01.04.98
Thaic. 78,5E	Channel 9	neue Sendzeiten	01.04.98	ab 00.30	thai	PAL	3,971	H	6,8		N. Schl.	01.04.98
Thaic. 78,5E	Channel 5	neue Sendzeiten	01.04.98	ab 00.30	thai	PAL	3,758	V	6,6		N. Schl.	01.04.98
Thaic. 78,5E	Channel 11	neue Sendzeiten	01.04.98	ab 00.30	thai	PAL	3,872	V	6,8		N. Schl.	01.04.98
Apst. 76,5E	Plus Adult Channel 21	weiter Trailer bis ?	04.04.98		Musik	PAL	3,757	H	6,6		N. Schl.	04.04.98
Apst. 76,5E	TVB8	weiter Trailer/Dia, bis ?	04.04.98		chin/Musik	PAL	4,186	V	6,6/7,2		N. Schl.	04.04.98
Pan. 68,5E	ART-Feed	Übertrg.	28.03.98	19.00-23.00	arab	PAL	11,516	H	6,6		N. Schl.	28.03.98
Pan. 68,5E	NHK World TV	Aufschaltung	02.04.98	00.00-18.15	jap/eng	NTSC	12,604	V	6,2/6,8		N. Schl.	04.04.98
Pan. 68,5E	Simayeh Moghavemat	neue Frequenz	02.04.98	18.30-20.30	farsi	PAL	3,932	H	6,6/7,2		N. Schl.	04.04.98
Pan. 68,5E	Simayeh Moghavemat	Abschaltung	02.04.98	19.30-21.30	farsi	PAL	4,035	H	6,6/7,2		N. Schl.	02.04.98
Pan. 68,5E	Sony Entertainment TV	geringere Sendelstg.	02.04.98	24 h	hindi	PAL	3,905	H	6,6		N. Schl.	02.04.98
Turk. 42E	The Voice of Turkey	Aufschaltung	01.04.98	24 h	mehrsp	PAL	11,471	V	7,92		N. Schl.	01.04.98
Turk. 42E	The Voice of Turkey	Aufschaltung	01.04.98	24 h	mehrsp	PAL	11,547	H	7,92		N. Schl.	01.04.98
Gor. 40E	Ren TV	neue Sendzeiten	01.04.98	12.00-17.00	russ	PAL	3,925	Rz	7		N. Schl.	01.04.98
Gals 36E	TNT	neue Frequenz	25.04.98	tags	russ	PAL	11,84	Rz	6,8		Fieger	25.04.98
Gals 36E	NTW+ Music	neue Frequenz	25.04.98	tags	russ	Secam	12,034	Rz	6,8	x	N. Schl.	25.04.98
Arab. 30E	Radio Oman	Aufschaltung	01.04.98	24 h	arab	PAL	3,985	Lz	7,2		N. Schl.	01.04.98
Eut. 25,5E	NetMed	Abschaltung	25.04.98		griech/e	MPEG-2	11095,00	H	dig	(x)	N. Schl.	25.04.98
Ast. 19,2E	CMT	Abschaltung	01.04.98	24 h	eng	PAL	10,744	H	7,02-7,2	x	N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	Dia	Betzdorf, Aufschaltg.	01.04.98	24 h	Meßton	PAL	10,744	H	7,02-7,2		N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	TV-Shop	Aufschaltung	01.04.98	06.00-12.00	eng	PAL	10,877	H	7,02-7,2		N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	TV-Shop	Aufschaltung	01.04.98	06.00-12.00	eng	PAL	11,127	H	7,02-7,2		N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	Screenshop	Abschaltung	01.04.98	vorm	eng	PAL	11,082	H	7,02-7,2		N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	CNBC Europe	weiter auf Sdg.	04.04.98	24 h	eng	PAL	10,729	V	7,02-7,2		N. Schl.	04.04.98
Ast. 19,2E	CMR	weiter auf Sdg.	04.04.98	24 h	eng	PAL	10,729	V	7,38-7,56		N. Schl.	04.04.98
Ast. 19,2E	TCC	Abschaltung	03.04.98	tags	eng	PAL	10,996	H	7,02-7,2	x	N. Schl.	03.04.98
Ast. 19,2E	TV Travel Shop	Aufschaltung	04.04.98	tags	eng	PAL	10,996	H	7,02-7,2		N. Schl.	04.04.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Ast. 19,2E	RNW1	Abschaltung	01.04.98	24 h	mehrsp	PAL	10,847	V	7,56		N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	America No One	Abschaltung	31.03.98	24 h	eng	PAL	11,538	V	7,74		N. Schl.	31.03.98
Ast. 19,2E	National Public Radio	Aufschaltung	01.04.98	24 h	eng	PAL	11,538	V	7,74		N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	ARD	Abschaltung	01.04.98	24 h	dt	MPEG-2	12168,00	V	dig		N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	ORF/TW1	Sendebeginn	01.04.98	24 h	dt	MPEG-2	12642,75	H	dig		N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	SF 1	Sendebeginn	04.04.98	24 h	dt	MPEG-2	12692,00	H	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Ast. 19,2E	OE1	Sendebeginn	04.04.98	24 h	dt	MPEG-2	12692,00	H	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Ast. 19,2E	OE3	Sendebeginn	04.04.98	24 h	dt	MPEG-2	12692,00	H	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Ast. 19,2E	BDR/FM4	Sendebeginn	04.04.98	24 h	dt	MPEG-2	12692,00	H	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Ast. 19,2E	RADIO INT 2	Reihenfolge = L.R.2	01.04.98	24 h	franz	MPEG-2	12207,00	V	dig		N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	Shopping Channel	Abschaltung	31.03.98	24 h		MPEG-2	12382,50	H	dig		N. Schl.	31.03.98
Ast. 19,2E	Atom	neue Kennung	01.04.98	24 h	pol	MPEG-2	12382,50	H	dig		N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	Know	neue Kennung	01.04.98	24 h	eng	MPEG-2	12382,50	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	Twoja	Aufschaltung	01.04.98	24 h	pol	MPEG-2	12382,50	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	Bet	Aufschaltung	01.04.98	24 h	eng	MPEG-2	12382,50	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	Pogoda	Aufschaltung	01.04.98	24 h	pol	MPEG-2	12382,50	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	Roman	Aufschaltung	01.04.98	24 h	pol	MPEG-2	12382,50	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	Wizja 997	Aufschaltung	01.04.98	24 h	pol	MPEG-2	12382,50	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	Wizja 791	Aufschaltung	01.04.98	24 h	pol	MPEG-2	11992,50	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	Wizja 792	Aufschaltung	01.04.98	24 h	pol	MPEG-2	11992,50	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	Wizja 793	Aufschaltung	01.04.98	24 h	pol	MPEG-2	11992,50	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	Wizja 794	Aufschaltung	01.04.98	24 h	pol	MPEG-2	11992,50	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	Wizja 795	Aufschaltung	01.04.98	24 h	pol	MPEG-2	11992,50	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	Wizja 796	Aufschaltung	01.04.98	24 h	pol	MPEG-2	11992,50	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	AAIBAC 797	Aufschaltung	01.04.98	24 h	pol	MPEG-2	11992,50	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	Wiz1	Aufschaltung	01.04.98	24 h	pol	MPEG-2	12304,50	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	Hall	WIZJATV SPG1S	23.03.98	24 h	pol	MPEG-2	12304,50	H	dig		N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	TNT	WIZJATV SPG1S	23.03.98	24 h	pol	MPEG-2	12304,50	H	dig		N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	FoxBe	WIZJATV SPG1S	23.03.98	24 h	pol	MPEG-2	12304,50	H	dig		N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	HBO	WIZJATV SPG1S	23.03.98	24 h	pol	MPEG-2	12304,50	H	dig		N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	Quest	WIZJATV SPG1S	23.03.98	24 h	pol	MPEG-2	12304,50	H	dig		N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	Trav	WIZJATV SPG1S	23.03.98	24 h	pol	MPEG-2	12304,50	H	dig		N. Schl.	01.04.98
Ast. 19,2E	CMT	Abschaltung	31.03.98	24 h	eng	MPEG-2	12090,00	V	dig	x	N. Schl.	31.03.98
Ast. 19,2E	13EME RUE	Aufschaltung ?	30.04.98	24 h	eng	MPEG-2	12090,00	V	dig	x	Th. Schmitdt	04.04.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 16E	BHT	Aufschaltung	02.04.98	21.00-23.00	bosn	PAL	11,163	H	6,6		N. Schl.	04.04.98
Eut. 16E	Radio Bosne-Herzogewine	Aufschaltung	02.04.98	21.00-23.00	bosn	PAL	11,163	H	7,02		N. Schl.	04.04.98
Eut. 16E	HRT	weiter auf Sdg.	04.04.98	17.15-01.00	korat	PAL	10,986	H	6,6		N. Schl.	04.04.98
Eut. 16E	Hrvatska Radio	weiter auf Sdg.	04.04.98	17.15-01.00	kroat	PAL	10,986	H	7,02		N. Schl.	04.04.98
Eut. 16E	Entertainm. Europe TV	weiter auf Sdg.	04.04.98	01.00-05.00	eng	PAL/D2-MAC	11,575	V	6,5/A1	(x)	N. Schl.	04.04.98
Eut. 16E	Simayeh Moghavemat	Abschaltung	31.03.98	17.00-18.00	farsi	PAL	11,575	V	6,6/7,2		N. Schl.	31.03.98
Eut. 16E	Hospital TV	Abschaltung ?	31.03.98	nachm	dt	MPEG-2	11670,00	H	dig		N. Schl.	31.03.98
Eut. 16E	Hol-8	sp. Üb. 6,110 3/4	04.04.98	18.30	holl	MPEG-2	11678,00	H	dig		N. Schl.	04.04.98
Eut. 16E	TMF	5,632, 3/4	04.04.98	24 h	holl	MPEG-2	11024,00	H	dig		N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	SCT	Aufschaltung	04.04.98	00.00-02.30	it	PAL	12,265	V	6,5	(x)	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	RDV 	Abschaltung	31.03.98	23.30-05.00	mehrsp	PAL/D2-MAC	12,265	V	7,02-/7,2/D2-MAC	(x)	N. Schl.	31.03.98
Eut. 13E	Duna TV	Aufschaltung	30.03.98	24 h	ung	PAL	10,812	H	6,5		N. Schl.	30.03.98
Eut. 13E	Fashion	weiter auf Sdg.	04.04.98	bis ?	franz	PAL	11,055	H	6,6		N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Simayeh Moghavemat	Aufschaltung	01.04.98	16.00-17.00	farsi	PAL	11,658	V	6,6		N. Schl.	03.04.98
Eut. 13E	Animal Planet	analog abgesch.	01.04.98		eng/pol	PAL	11,303	H	7,02/7,2		N. Schl.	01.04.98
Eut. 13E	Channel 1	Aufschaltung	01.04.98		?	MPEG-2	11303,00	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Eut. 13E	Animal Planet	Aufschaltung	01.04.98		eng	MPEG-2	11303,00	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Eut. 13E	Discovery E Europe E	Aufschaltung	01.04.98	18.00-01.00	eng	MPEG-2	11303,00	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Eut. 13E	Discovery E Europe P	Aufschaltung	01.04.98	18.00-01.00	pol	MPEG-2	11303,00	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Eut. 13E	Discovery Italy	Aufschaltung	01.04.98	18.00-01.00	it	MPEG-2	11303,00	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Eut. 13E	Diskcovery Italy/English	Aufschaltung	01.04.98	18.00-01.00	it/eng	MPEG-2	11303,00	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Eut. 13E	Discovery Russia	Aufschaltung	01.04.98	18.00-01.00	russ	MPEG-2	11303,00	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Eut. 13E	Discovery Next	Aufschaltung	01.04.98	18.00-01.00	?	MPEG-2	11303,00	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Eut. 13E	Discovery 6	Aufschaltung	01.04.98	18.00-01.00	?	MPEG-2	11303,00	H	dig	x	N. Schl.	01.04.98
Eut. 13E	Discovery Channel	Abschaltung	01.04.98	18.00-01.00	eng	MPEG-2	11288,00	H	dig		N. Schl.	01.04.98
Eut. 13E	Skyplex One	27,500, 3/4	04.04.98	24 h		MPEG-2	10719,00	V	dig		N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Donee Polycom)*		04.04.98		?	MPEG-2	12380,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	LEGO)*		04.04.98		?	MPEG-2	12542,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	TPS Boutiques)*		04.04.98		?	MPEG-2	12542,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Pyramide)*		04.04.98		?	MPEG-2	12542,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	17501011521)*		04.04.98		?	MPEG-2	12542,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	17601011732)*		04.04.98		?	MPEG-2	12542,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	17701021732)*		04.04.98		?	MPEG-2	12542,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	17801021532)*		04.04.98		?	MPEG-2	12542,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 13E	Cinestar 1	Abschaltung	04.04.97		franz	MPEG-2	11938,00	H	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Cinestar 2	Abschaltung	04.04.97		franz	MPEG-2	11938,00	H	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Cinetoile	Abschaltung	04.04.97		franz	MPEG-2	11938,00	H	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Teletoon	Abschaltung	04.04.97		franz	MPEG-2	11938,00	H	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Odyssee	Abschaltung	04.04.97		franz	MPEG-2	11938,00	H	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	FUN TV	Abschaltung	04.04.97		franz	MPEG-2	11938,00	H	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Teva Mezzo	Abschaltung	04.04.97		franz	MPEG-2	11938,00	H	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Festival	Abschaltung	04.04.97		franz	MPEG-2	11938,00	H	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	MOSQUETEIROS	Abschaltung	04.04.97		franz	MPEG-2	11938,00	H	dig		N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Cinestar 1	Aufschaltung	04.04.97		franz	MPEG-2	10757,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Cinestar 2	Aufschaltung	04.04.97		franz	MPEG-2	10757,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Cinetoile	Aufschaltung	04.04.97		franz	MPEG-2	10757,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Teletoon	Aufschaltung	04.04.97		franz	MPEG-2	10757,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Odyssee	Aufschaltung	04.04.97		franz	MPEG-2	10757,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	FUN TV	Aufschaltung	04.04.97		franz	MPEG-2	10757,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Teva Mezzo	Aufschaltung	04.04.97		franz	MPEG-2	10757,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Festival	Aufschaltung	04.04.97		franz	MPEG-2	10757,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	MOSQUETEIROS	Aufschaltung	04.04.97		franz	MPEG-2	10757,00	V	dig		N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	CENTRONICS MULTIPLEX)*	Abschaltung	04.04.98		franz	MPEG-2	12091,00	H	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Multivision Cinema)*	Abschaltung	04.04.98		franz	MPEG-2	12091,00	H	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Multivision Sport)*	Abschaltung	04.04.98		franz	MPEG-2	12091,00	H	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Multivision Spectacle)*	Abschaltung	04.04.98		franz	MPEG-2	12091,00	H	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Multivision 1	Abschaltung	04.04.98		franz	MPEG-2	12091,00	H	dig	(x)	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Multivision 2	Abschaltung	04.04.98		franz	MPEG-2	12091,00	H	dig	(x)	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Multivision 3	Abschaltung	04.04.98		franz	MPEG-2	12091,00	H	dig	(x)	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Multivision 4	Abschaltung	04.04.98		franz	MPEG-2	12091,00	H	dig	(x)	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Multivision 5	Abschaltung	04.04.98		franz	MPEG-2	12091,00	H	dig	(x)	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Multivision 6	Abschaltung	04.04.98		franz	MPEG-2	12091,00	H	dig	(x)	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	CENTRONICS MULTIPLEX)*	Abschaltung	04.04.98		franz	MPEG-2	10795,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Multivision Cinema)*	Abschaltung	04.04.98		franz	MPEG-2	10795,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Multivision Sport)*	Abschaltung	04.04.98		franz	MPEG-2	10795,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Multivision Spectacle)*	Abschaltung	04.04.98		franz	MPEG-2	10795,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Multivision 1	Abschaltung	04.04.98		franz	MPEG-2	10795,00	V	dig	(x)	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Multivision 2	Abschaltung	04.04.98		franz	MPEG-2	10795,00	V	dig	(x)	N. Schl.	04.04.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 13E	Multivision 3	Abschaltung	04.04.98		franz	MPEG-2	10795,00	V	dig	(x)	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Multivision 4	Abschaltung	04.04.98		franz	MPEG-2	10795,00	V	dig	(x)	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Multivision 5	Abschaltung	04.04.98		franz	MPEG-2	10795,00	V	dig	(x)	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Multivision 6	Abschaltung	04.04.98		franz	MPEG-2	10795,00	V	dig	(x)	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Centre Tower Broadc)*	27,510, 2/3, 32/34	04.04.98			MPEG-2	12188,00	V	dig		N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	)*	27,510, 2/3, 35/36	04.04.98			MPEG-2	12188,00	V	dig		N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E		27,510, 2/3, 37/38	04.04.98			MPEG-2	12188,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Centre Tower Broadc)*	27,510, 2/3, 39/40	04.04.98			MPEG-2	12188,00	V	dig		N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Conv1 Pre-Launch Test)*	27,510, 2/3, 44/8191	04.04.98			MPEG-2	12188,00	V	dig		N. Schl.	04.04.98
Eut. 13E	Barre	Abschaltung	31.03.98		Meßton	MPEG-2	11843,00	V	dig		N. Schl.	31.03.98
Eut. 10E	Bloomberg)*	27,500, 3/4	30.03.98	24 h	eng/dt?	MPEG-2	11575,00	V	dig		N. Schl.	04.04.98
Eut. 7E	Cyprus Sat	Abschaltung	30.03.98		griech	PAL	11,142	H	6,6		N. Schl.	30.03.98
Eut. 7!E	R. Phonikas 1	Abschaltung	30.03.98		griech	PAL	11,142	H	7,2		N. Schl.	30.03.98
Eut. 7E	R. Phonikas 3	Abschaltung	30.03.98		griech	PAL	11,142	H	7,8		N. Schl.	30.03.98
Sir. 4,8E	Merlin Communications	Dia	26.03.98		eng	PAL	12,226	H	6,5/7,02-7,2		N. Schl.	04.04.98
Thor 0,8W	NBC Europe	wieder codiert	30.03.98	24 h	eng	MPEG-2	11308,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Thor 0,8W	Travel	wieder codiert	30.03.98	13.00-01.00	eng	MPEG-2	11308,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Thor 0,8W	Entertainment TV	wieder codiert	01.04.98	24 h	eng	MPEG-2	11228,00	H	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Thor 0,8W	Sky News & Geograph	wieder codiert	01.04.98	24 h	eng	MPEG-2	11228,00	H	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Thor 0,8W	Canal+ NW	codiert	01.04.98	24 h	norw/eng	MPEG-2	11403,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Tel. 8W	Cine Cinemas	wieder aufgeschaltet	28.04.98	24 h	franz	D2-MAC	12,689	V	A 1	x	N. Schl.	04.04.98
Tel. 8W	Cine Cinefil	wieder aufgeschaltet	28.04.98	24 h	franz	D2-MAC	12,604	V	A 1	x	N. Schl.	04.04.98
Int. 18W	Prima)*	Off.6,000, 3/4, 1160/1120	04.04.98		rum	MPEG-2	10974,00	H	dig		N. Schl.	04.04.98
Int. 21,5W	RAI Corp New York	Abschaltung Feed	25.03.98		Meßton	NTSC	3,885	V	6,2/6,8		N. Schl.	25.03.98
Int. 27,5W	CMT	Abschaltung	01.04.98	24 h	eng	PAL	11,172	V	7,02-7,2	x	N. Schl.	01.04.98
Int. 27,5W	Canal+ GEEL	17,977, 3/4, 514/642	30.03.98	24 h	holl	MPEG-2	11474,00	H	dig		N. Schl.	04.04.98
Int. 27,5W	PROMO	17,977, 3/4, 516/644	01.04.98	24 h	holl	MPEG-2	11474,00	H	dig		N. Schl.	04.04.98
Orion 37,5W	Parliamentary Channel	25,540, 7/8, 516/680	04.04.98	abends		MPEG-2	11535,00	H	dig		N. Schl.	04.04.98
Orion 37,5W	Apna TV	Dia abgeschaltet	04.04.98			MPEG-2	11622,00	V	dig		N. Schl.	04.04.98
Orion 37,5W	Knowledge	18,902, 7/8, 514/642	04.04.98		Meßton	MPEG-2	11622,00	V	dig		N. Schl.	04.04.98
Orion 37,5W	Weather Channel	18,902, 7/8, 515/643	04.04.98			MPEG-2	11622,00	V	dig		N. Schl.	04.04.98
Orion 37,5W	NTL Orion TEST TX	18,902, 7/8, 517/646	04.04.98			MPEG-2	11622,00	V	dig		N. Schl.	04.04.98
Orion 37,5W	Landscape Channel	18,902, 7/8, 516/646	04.04.98		Musik	MPEG-2	11622,00	V	dig		N. Schl.	04.04.98
Orion 37,5W	TV&Balkans	Off, 5,998, 1/2	01.04.98	14 h	eng	MPEG-2	11566,00	V	dig		N. Schl.	04.04.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Orion 37,5W	Bet on Jazz)*	6,110, 3/4, 33/34	04.04.98	24 h	eng	MPEG-2	11672,00	H	dig		N. Schl.	04.04.98
Orion 37,5W	Knowledge)*	Abschaltg. ? 4,400, 3/4	04.04.98		eng	MPEG-2	11554,00	H	dig		N. Schl.	04.04.98
Hisp. 30W	?	Fußball	04.04.98	nachm	O-T/span	PAL	11,575	V	6,6/7,2		N. Schl.	04.04.98
Hisp. 30W	tve 1	codiert	30.03.98	24 h	span	MPEG-2	12671,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Hisp. 30W	tve 2	codiert	30.03.98	24 h	span	MPEG-2	12671,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Hisp. 30W	Canale 5	codiert	30.03.98	24 h	span	MPEG-2	12671,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Hisp. 30W	Radio Classico	codiert	30.03.98	24 h	span	MPEG-2	12671,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Hisp. 30W	OCASIONAL	codiert	03.04.98	24 h	span	MPEG-2	12671,00	V	dig	x	N. Schl.	04.04.98
Hisp. 30W	R2K	Aufschaltung	01.04.98	24 h	span	MPEG-2	11517,00	H	dig		N. Schl.	04.04.98
Hisp. 30W	NAT	Aufschaltung	01.04.98	24 h	span	MPEG-2	12456,00	Lz	dig		N. Schl.	04.04.98
Hisp. 30W	COCI	Aufschaltung	01.04.98	24 h	span	MPEG-2	12456,00	Lz	dig		N. Schl.	04.04.98
Pan. 58W	PANAMSAT	Autsch. Testbild	03.04.98	24 h	Meßton	NTSC	11,558	V	6,2/6,8		N. Schl.	04.04.98
												
Anmerkung:		)* = Empfang nur ü. int. Menü möglich										
		)*** = nur Manuell eingeladen										


[Other mailing lists]