[Prev][Next][Index]

Frequenzndrg., Stand 28.6.98
Frequenzänderungen, Stand 27.06.1998, Autor: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152 												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Apst. 76,5E	Channel 11 625 Hallmark	19,507, 3/4, 1160/1120	27.06.98			MPEG-2	3,720	H	dig		N. Schl.	27.06.98
Apst. 76,5E	Channel 12 525 Hallmark	19,507, 3/4, 1260/1220	27.06.98	24 h	eng	MPEG-2	3,720	H	dig		N. Schl.	27.06.98
Apst. 76,5E	Channel 21 625 Kermit	19,507, 3/4, 1360/1320	27.06.98			MPEG-2	3,720	H	dig		N. Schl.	27.06.98
Apst. 76,5E	Channel 21 525 Kermit	19,507, 3/4, 1460/1420	27.06.98			MPEG-2	3,720	H	dig		N. Schl.	27.06.98
Apst. 76,5E	dcp download	19,507, 3/4	27.06.98			MPEG-2	3,720	H	dig		N. Schl.	27.06.98
Apst. 76,5E	ccp download	19,507, 3/4	27.06.98			MPEG-2	3,720	H	dig		N. Schl.	27.06.98
Apst. 76,5E	bhv download	19,507, 3/4	27.06.98			MPEG-2	3,720	H	dig		N. Schl.	27.06.98
Apst. 76,5E	Watch this space..	28,334, 7/8, 1460/1420	27.06.98	24 h	eng	MPEG-2	3,919	H	dig		N. Schl.	27.06.98
Pan. 68,5E	Mahareshi Veda Vision	täglich	27.06.98	15.30-18.30	hindi/eng	PAL	3,932	H	6,6/7,2		N. Schl.	27.06.98
Pan. 68,5E	Simayeh Moghavemat	täglich	27.06.98	18.30-20.30	farsi	PAL	3,932	H	6,6/7,2		N. Schl.	27.06.98
Int. 62E	TVB Hongkong Ch. 2	tägl. Berichte a. Frankr.	27.06.98	14.30	chin	PAL	4,166	H	6,6		N. Schl.	27.06.98
Int. 62E	Reuters Subcon	Übertrg.	27.06.98	14.30-15.00	O-Ton	PAL	4,188	H	6,6		N. Schl.	27.06.98
Insat 55E	Doordashan TV	täglich Zuspiele	27.06.98	nachm	hindi	PAL	3,812	Lz	5,5		N. Schl.	27.05.98
Insat 55E	Doordashan Oriya	täglich Zuspiele	27.06.98	nachm	hindi	PAL	3,825	Lz	5,5		N. Schl.	27.05.98
Arab. 30E	?	tägl. Live Fußb. a. Frankr.	27.06.98	nachm	arab	PAL	3,991	Rz	6,6	x	N. Schl.	27.06.98
Arab. 30E	?	Übertrg. a. Ägypten	27.06.98	14.30	span	PAL	4,085	Rz	6,6		N. Schl.	27.06.98
Arab. 26E	Voice of Kingdom 1	Aufschaltung	25.06.98		arab	Secam	3,925	Rz	7,2		N. Schl.	27.06.98
Arab. 26E	Voice of the Holy Quraan	Aufschaltung	25.06.98		arab	Secam	3,925	Rz	7,8		N. Schl.	27.06.98
Arab. 26E	Voice of Kingdom 2	Aufschaltung	25.06.98		arab	Secam	3,968	Rz	7,2	x	N. Schl.	27.06.98
Kop. 28,5E	Galaxie	erste Codierungstests	26.06.98	abends	tsch	MPEG-2	11477,00	H	dig		M. Pods	26.06.98
Kop. 28,5E	3-sat	Zusp. aus Klagenfurt	27.06.98	vorm	dt	PAL	11,594	V	6,6/7,2		N. Schl.	27.06.98
Kop. 28,5E	ARD	Wetter aus Gais	26.06.98	8.35/19.52	dt	PAL	11,622	H	6,6		N. Schl.	26.6.908
Kop. 28,5E	TV2DK	Zuspiele	27.06.98	21.00	dän	PAL	11,549	V	6,65		N. Schl.	27.06.98
Ast. 28,2E	SKY-28.2	neues Dia	27.06.98	24 h		PAL	11,995	H			N. Schl.	27.06.98
Ast. 28,2E	Soul & Rhythm	Offen	27.06.98	24 h	Musik	PAL	11778,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Ast. 28,2E	Tara TV	Offen	27.06.98	tags	irish	PAL	11973,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Ast. 28,2E	CNE	Offen	20.06.98	20.00-?	O-Ton	PAL	11973,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Ast. 19,2E	Bloomberg-Deutschland	Aufschaltung	01.08.98	24 h	dt	PAL	11,362	H	7,02-7,2		N. Schl.	27.06.98
Ast. 19,2E	Music Asia	Aufschaltung	25.06.98	24 h	hindi	PAL	10,788	V	7,38		N. Schl.	27.06.98
Ast. 19,2E	Radio Regenbogen	Aufschaltung	01.07.98	24 h	dt	ADR	11,186	V	8,46		N. Schl.	27.06.98
Ast. 19,2E	NBC	Abschaltung	30.06.98	24 h	eng	MPEG-2	12460,00	H	dig	x	N. Schl.	27.06.98
Ast. 19,2E	CNBC/D.Jones/DFA	Aufschaltung	01.07.98	24 h	eng	MPEG-2	12460,00	H	dig	x	N. Schl.	27.06.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Ast. 19,2E	OE-2 Radios, ROI-Wien	Aufschaltung	29.06.98	24 h	dt	MPEG-2	12692,00	H	dig		W. Schiefele	26.06.98
Ast. 19,2E	Jugar	Aufschaltung	26.06.98	24 h	span	MPEG-2	11973,00	V	dig	x	N. Schl.	27.06.98
Ast. 19,2E	TFJ	Offen	27.06.98	18.00-21.00	fraanz	MPEG-2	12402,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Ast. 19,2E	Radio Italia	Sendebeginn	25.06.98	24 h	it	MPEG-2	12669,50	V	dig		Th.Neumann	26.06.97
Ast. 19,2E	Radio Rete	Sendebeginn	25.06.98	24 h	it	MPEG-2	12669,50	V	dig		Th.Neumann	26.06.97
Eut. 16E	Alfa TV	Tests	27./28.6.98	8.00-20.00	mehrsp	PAL	11,596	H	6,5/7,027,38/7,56		N. Schl.	27.06.98
Eut. 16E	Simayeh Moghavemat	Aufschaltung	25.06.98	16.30-17.30	farsi	PAL	11,678	H	6,6		N. Schl.	25.06.98
Eut. 16E	Bizarre	Tests	26.06.97	00.00-00.30	franz	PAL	11,163	H	6,6		Fieger	26.06.98
Eut. 16E	Bizarre	Aufschaltung	16.07.98	00.00-?	franz	D2-MAC	11,163	H	A 1	x	N. Schl.	27.06.98
Eut. 16E	Sat 7	Aufschaltung	26.06.98	12.30-15.30	arab	PAL	11,577	V	6,6/7,2		N. Schl.	26.06.98
Eut. 16E	Miracle Channel	Aufschaltung	26.06.98	16.00-18.30	arab/eng	PAL	11,577	V	6,6/7,2		N. Schl.	26.06.98
Eut. 16E	TMC 1	Abschaltung	26.06.98		it	MPEG-2	11024,00	H	dig		N. Schl.	26.06.98
Eut. 16E	TV-10 (M)	3,999, 3/4	27.06.98		holl	MPEG-2	11042,00	H	dig		N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	TVE int.	Abschaltung ?	25.06.98	24 h	span	PAL	11,219	H	6,6		N. Schl.	25.06.98
Eut. 13E	TVE 1	Aufschaltung	25.06.98	24 h	span	PAL	11,219	H	6,6		Th. Neumann	25.06.98
Eut. 13E	TEST2RAI	Aufschaltung	25.06.98	24 h		MPEG-2	11765,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	TEAM	27,500, 3/4, 2561/2562	27.06.98	24 h	it	MPEG-2	11880,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	DSN	27,500, 3/4, 2438/2439	27.06.98	24 h	it	MPEG-2	11880,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	SNAI	27,500, 3/4, 2565/2566	27.06.98	24 h	it	MPEG-2	11880,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	Polonia1 (test)	27,500, 2/3, 96/97	27.06.98	24 h	pol	MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	AH-EDP-2	27,500, 2/3, 113	27.06.98	24 h		MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	AH-EDP-3	27,500, 2/3, 128/129	27.06.98	24 h	Meßt	MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	AH-EMP4-DATA)*	27,500, 2/3	27.06.98	24 h		MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	VIVA (test)	27,500, 2/3, 160/161	27.06.98	24 h	dt	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	VIVA2 (test)	27,500, 2/3, 176/177	27.06.98	24 h	dt	MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	AH-EMP7-DATA)*	27,500, 2/3	27.06.98	24 h		MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	AH-EMP8-DATA)*	27,500, 2/3	27.06.98	24 h		MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	THAICOM	27,500, 3/4, 200/201	27.06.98	24 h	thai	MPEG-2	12673,00	V	dig		N. Schl.	27.06.97
Eut. 13E	Hot Bird Channel	27,500, 3/4, 210/211	27.06.98	24 h	Meßt	MPEG-2	12673,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	Service 3 (TS2)	27,500, 3/4, 220/221	27.06.98	24 h		MPEG-2	12673,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	Service 4 (TS2)	27,500, 3/4, 230/231	27.06.98	24 h		MPEG-2	12673,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	out dig. tv 1 xpd	27,500, 3/4	27.06.98	24 h		MPEG-2	12673,00	V	dig	x	N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	out dig. tv 2 xpd	27,500, 3/4	27.06.98	24 h		MPEG-2	12673,00	V	dig	x	N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	Internet Data 1	27,500, 3/4	27.06.98	24 h		MPEG-2	12673,00	V	dig	x	N. Schl.	27.06.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 13E	Al-Koran Al-Karim	codiert	25.06.98	24 h	arab	MPEG-2	12654,00	H	dig	x	N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	Variety channel	codiert	25.06.98	24 h	arab	MPEG-2	12654,00	H	dig	x	N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	Balard Live (test)	Worldnet	27.06.98	24 h	eng	MPEG-2	10719,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	Balard 3	Karary, Tests	27.06.98	nachm	franz	MPEG-2	10719,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	Balard 5	?	27.06.98		?	MPEG-2	10719,00	V	dig	x	N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	TPS test 1	TF1, Ton France 3	27.06.98	24 h	franz	MPEG-2	10911,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	TPS test 2	TF1, Ton France 3	27.06.98	24 h	franz	MPEG-2	10911,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	MTRACK	TF1, Ton France 3	27.06.98	24 h	franz	MPEG-2	10911,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	HRT-TV2	wieder Offen	27.06.98	24 h	kroat	MPEG-2	12303,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	Al Maaref	Offen	27.06.98	24 h	arab	MPEG-2	12015,00	H	dig		N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E		World Channel, Offen	27.06.98	24 h	arab	MPEG-2	12015,00	H	dig		N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	ORT	Live Fußball aus Frankr.	27.06.98	nachm	O-Ton	MPEG-2	12380,00	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Eut. 13E	NTV International	20,000, 3/4, vernetzt 	25.06.98		russ	MPEG-2	11938,00	H	dig		N. Schl.	27.6.908
Eut. 13E	NTV Nashe Kino	20,000, 3/4, vernetzt 	25.06.98		russ	MPEG-2	11938,00	H	dig		N. Schl.	27.6.908
Tel. 3E	UKI TC1	Übertrg. Fußball-WM	27.06.98	sporad.	mehrsp	PAL	12,633	H	6,6		N. Schl.	27.06.98
Thor 0,8W	TV Denmark	Videotext	25.06.98		dän	D2-MAC	11,215	V	A 1		H. Zastrow	25.06.98
Thor 0,8W	Canal plus GUL	Trailer	27.06.98		mehrsp	MPEG-2	11403,000	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Thor 0,8W	Canal plus Swe	Trailer	27.06.98		mehrsp	MPEG-2	11403,000	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Thor 0,8W	Canal plus Dan	Trailer	27.06.98		mehrsp	MPEG-2	11403,000	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Thor 0,8W	Canal plus Nor	Trailer	27.06.98		mehrsp	MPEG-2	11403,000	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Thor 0,8W	Canal plus Fin	Trailer	27.06.98		mehrsp	MPEG-2	11403,000	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Thor 0,8W	Kiosk1	Trailer	27.06.98		mehrsp	MPEG-2	11403,000	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Thor 0,8W	Kiosk2	Trailer	27.06.98		mehrsp	MPEG-2	11403,000	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Thor 0,8W	Kiosk3	Trailer	27.06.98		mehrsp	MPEG-2	11403,000	V	dig		N. Schl.	27.06.98

												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Nile 7W	EDUC 1	Balkent., k.Programm	27.06.98	24 h	Meßt		11746,66	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Nile 7W	EDUC 2	Balkent., k.Programm	27.06.98	24 h	Meßt		11746,66	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Nile 7W	EDUC 3	Balkent., k.Programm	27.06.98	24 h	Meßt		11746,66	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Nile 7W	EDUC 4	Balkent., k.Programm	27.06.98	24 h	Meßt		11746,66	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Nile 7W	EDUC 5	Balkent., k.Programm	27.06.98	24 h	Meßt		11746,66	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Nile 7W	EDUC 6	Balkent., k.Programm	27.06.98	24 h	Meßt		11746,66	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Nile 7W	EDUC 7	Balkent., k.Programm	27.06.98	24 h	Meßt		11746,66	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Nile 7W	UNIV 1	Balkent., k.Programm	27.06.98	24 h	Meßt		11823,38	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Nile 7W	UNIV 2	Balkent., k.Programm	27.06.98	24 h	Meßt		11823,38	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Nile 7W	UNIV 3	Balkent., k.Programm	27.06.98	24 h	Meßt		11823,38	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Nile 7W	HEALTH 1	Balkent., k.Programm	27.06.98	24 h	Meßt		11823,38	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Nile 7W	HEALTH 2	Balkent., k.Programm	27.06.98	24 h	Meßt		11823,38	V	dig		N. Schl.	27.06.98
Int.Star21,5W	ABC/ESPN	Live Fußball-WM	27.06.98	nachm	eng/O-Ton	PAL	11,618	V	6,6/7,2		N. Schl.	27.06.98
Int.Star21,5W	?	Berichte Fußb.-WM	27.06.98	nachm	eng	PAL	11,590	V	6,6/7,2		N. Schl.	27.06.98
Hisp. 30W	TRP 7 PLAN 63	Aufsch. 28,120, 5/6	25.06.98	24 h	span	MPEG-2	12671,000	V	dig	x	N. Schl.	27.06.98
Hisp. 30W	PRUEBAS METROMUX	Aufsch. 28,120, 5/6	25.06.98	24 h		MPEG-2	12671,000	V	dig	x	N. Schl.	27.06.98
Int. 31,5W	ITN	Live Fußball-WM	27.06.98	nachm	eng	PAL	10,966	V	6,6/7,2		N. Schl.	27.06.98
Int. 31,5W	ITN	Live Formel-1 Rennen	27.06.98	nachm	eng	PAL	11,018	V	6,6/7,2/7,74		N. Schl.	27.06.98
Int. 34,5W	Antelco Paraguay	Live Fußball-WM	27.06.98	abends	O-Ton	PAL	4,166	Rz	6,6/7,2		N. Schl.	20.06.98
Int. 53W	2M	TV-Ton auf 2 Tonunt.	25.06.98		franz	Secam	3,993	Rz	6,6/7,5		Fieger	25.06.98
Pan. 58W	?	Tennis Wimbledon	27.06.98	nachm	jap	NTSC	4,002	V	6,2/6,8	x	N. Schl.	27.06.98
												
												
Anmerkung:		)* = Empfang nur ü. int. Menü möglich										
		)*** = nur Manuell eingeladen										


[Other mailing lists]