[Prev][Next][Index]

Frequenzanderungen, Stand 13.10.96




 Veranderungen von Sat-Progr. (Stand 13.10.96)													
													
													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Pan. 68,4 E	MTV	auch Monoton aufgesch.	8.10.96	24 h	eng	PAL	4,181	H	6,8/7,56-7,74		N. Schl.	8.10.96	
Pan. 68,4 E	Home TV	2 TV-Tonuntertrager	8.10.96		eng/hindi	PAL	3,837	V	6,8/7,2		N. Schl.	8.10.96	
Int. 63 E	MTV	sporad. Ubertrag.	7.10.96	16.30-17.30	franz	Secam	4,188	Rz	6,6		N. Schl.	7.10.96	
Int. 60 E	?	Ubertrg. 	12.10.96	17.00 - 23.30	russ	PAL	11,509	V	6,6		N. Schl.	12.10.96	
Turk. 42 E	Radio Sport	tags nicht auf Sdg.	12.10.96		turk	PAL	10,962	V	7,56		N. Schl.	12.10.96	
Arab. 30 E	Kuwait TV	Neuaufschaltung	8.10.96		arab	PAL	3,981	Rz	6,6		N. Schl.	8.10.96	
Arab. 30 E	UAE TV	Ubertr. Ortas Damas, spor.	12.10.96	22.00	arab	PAL	3,867	Rz	6,6		N. Schl.	12.10.96	
Kop. 28,5 E	Sat 1/Osterreich	Fusball Wien/Linz	12.10.96	abends	O-Ton/dt	PAL	12,692	H	6,6-7,02/7,2		N. Schl.	12.10.96	
Kop. 28,5 E	Sat 1	Ubertrg. f.Glucksr.a.Drsd.	12.10.96	abends	dt	PAL	11,602	V	6,65		N. Schl.	12.10.96	
Kop. 28,5 E	drdish@tv	nachste Sdg.	8.11.96	20.00-23.00	dt	PAL	11,549	V	6,65		dr. Dish	11.10.96	
Kop. 28,5 E	Cable plus	Sat-Sdg.	17.10.96	19.00-19.30	tsch/eng	PAL	11,475	H	7,02-7,2/7,38		dr. Dish	11.10.96	
Arab. 26 E	mbc	Aufschaltung	7.10.96	24 h	arab	PAL	4,098	Lz	6,6		N. Schl.	7.10.96	
Arab. 26 E	mbc FM	Aufschaltung	7.10.96	24 h	arab	PAL	4,098	Lz	7,38-7,56		N. Schl.	7.10.96	
Arab. 26 E	Nile TV	Aufschaltung	8.10.96	17.00-02.00	eng/franz	PAL	3,802	Rz	6,6		N. Schl.	8.10.96	
Arab. 26 E	Nile TV	nicht auf Sdg. !	12.10.96		eng/franz	PAL	3,802	Rz	6,6		N. Schl.	12.10.96	
Arab. 26 E	RMC	Aufschaltung	3.10.96		arab/fr	PAL	3,946	Lz	6,4		N. Schl.	3.10.96	
Arab. 26 E	TV Syria	Aufschaltung	10.10.96		arab	PAL	4,002	Lz	6,6		N. Schl.	10.10.96	
Arab. 26 E	Rad. Syria	Aufschaltung	10.10.96		arab	PAL	4,002	Lz	7,56		N. Schl.	10.10.96	
Kop. 23,5 E	Klassik Radio	weiter auf Sdg. bis ?	12.10.96		dt	PAL	12,591	V	7,38-7,56		N. Schl.	12.10.96	
Kop. 23,5 E	NDR Schleswig-Hol.	Ubertragg. sporad.	12.10.96	19.30	dt	PAL	12,692	H	6,65		N. Schl.	12.10.96	
Ast. 19,2 E	QVC Deutschland	Aufschaltung	Nov/Dez 96		dt	PAL	10,759	V	7,02-7,2		Astra	9.10.96	
Ast. 19,2 E	Astra Video	Wiederaufschaltung	10.10.96		e/dt/f/sp	PAL	10,831	H	7,02-7,2/7,38/7,56/7,74		N. Schl.	10.10.96	
Ast. 19,2 E	Granada plus	Aufschaltg. Videotext	8.10.96		eng	PAL	11,247	H	7,02/7,2	x	K. Schmidt	8.10.96	
Ast. 19,2 E	Gra. Good Life	Aufschaltg. Videotext	8.10.96		eng	PAL	10,847	V	7,02/7,2	x	K. Schmidt	8.10.96	
Ast. 19,2 E	Gra. Talk TV	Aufschaltg. Videotext	8.10.96		eng	PAL	10,862	H	7,02/7,2	x	K. Schmidt	8.10.96	
Ast. 19,2 E	Weather Channel	Aufschaltung	8.10.96	07.00-12.00	eng	PAL	10,878	V	7,02-7,2	x	K. Schmidt	8.10.96	
Ast. 19,2 E	Warner Channel	Aufschaltung	1.11.96	07.00-21.00	eng	PAL	10.833	H	7,02-7,2	x	K. Schmidt	8.10.96	
Ast. 19,2 E	Sky Sports Gold	Abschaltung	1.10.96		eng	PAL	11,171	H	7,02-7,2	x	K. Schmidt	8.10.96	
Ast. 19,2 E	Bloombg. Newsrad.	Aufschaltung	11.10.96	24 h	eng	PAL	11,671	H	7,38	x	H. Zastrow	11.10.96	
Ast. 19,2 E	Studio Hamburg 1	Aufschaltung	11.10.96		dt	MPEG-2	12.324,00	V	dig	x	M. Bauerf.	11.10.96	
Ast. 19,2 E	Studio Hamburg 2	Aufschaltung	11.10.96		dt	MPEG-2	12.324,00	V	dig	x	M. Bauerf.	11.10.96	
Ast. 19,2 E	Studio Hamburg 3	Aufschaltung	11.10.96		dt	MPEG-2	12.324,00	V	dig	x	M. Bauerf.	11.10.96	
Ast. 19,2 E	Studio Hamburg 4	Aufschaltung	11.10.96		dt	MPEG-2	12.324,00	V	dig	x	M. Bauerf.	11.10.96	
Ast. 19,2 E	Studio Hamburg 5	Aufschaltung	11.10.96		dt	MPEG-2	12.324,00	V	dig	x	M. Bauerf.	11.10.96	
Ast. 19,2 E	TV Norge	neuer Transponder u. Offen	8.10.96		norw/eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig		N. Schl.	8.10.96	
Ast. 19,2 E	xxx1	neuer Transponder	8.10.96		holl	MPEG-2	11.875,50	H	dig	x	N. Schl.	8.10.96	
Ast. 19,2 E	xxx2	neuer Transponder	8.10.96		holl	MPEG-2	11.875,50	H	dig	x	N. Schl.	8.10.96	
Ast. 19,2 E	xxx3	neuer Transponder	8.10.96		holl	MPEG-2	11.875,50	H	dig	x	N. Schl.	8.10.96	
Ast. 19,2 E	xxx4	neuer Transponder	8.10.96		holl	MPEG-2	12.012,00	V	dig., Radio	x	N. Schl.	8.10.96	
													
				Blatt 2									
													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Ast. 19,2 E	xxx5	neuer Transponder	8.10.96		holl	MPEG-2	12.012,00	V	dig., Radio	x	N. Schl.	8.10.96	
Ast. 19,2 E	xxx6	neuer Transponder	8.10.96		holl	MPEG-2	12.012,00	V	dig	x	N. Schl.	8.10.96	
Ast. 19,2 E	MSat	weiter Offen	12.10.96		ung	MPEG-2	11.343,50	H	dig		N. Schl.	12.10.96	
Eut. 16 E	TV Libya	Abschaltung	10.10.96	17.00-23.00	arab	PAL	11,08	H	6,6		N. Schl.	10.10.96	
Eut. 16 E	JSC	Aufschaltg. Dia	11.10.96	24 h	o. Ton	PAL	11,08	H			N. Schl.	11.10.96	
Eut. 16 E	Qaim Channel	Aufschaltung	12.10.96	20.00-21.00	arab	PAL	11,163	H	6,6		N. Schl.	12.10.96	
Eut. 13 E	R. Ital.s.d.M.Italiana	in Stereo	11.10.96	24 h	it	PAL	11,405	V	7,38-7,56	x	N. Schl.	11.10.96	
Eut. 13 E	arte	Aufschaltung	8.10.96	24 h	dt/franz	PAL	11,055	H	6,6-7,02/7,2		N. Schl.	8.10.96	
Eut. 13 E	TF1	Neuaufschaltung	8.10.96		franz	MPEG-2	12.708,00	V	dig	x	N. Schl.	8.10.96	
Eut. 13 E	France 2	Neuaufschaltung	8.10.96		franz	MPEG-2	12.708,00	V	dig	x	N. Schl.	8.10.96	
Eut. 13 E	France 3	Neuaufschaltung	8.10.96		franz	MPEG-2	12.708,00	V	dig	x	N. Schl.	8.10.96	
Eut. 13 E	Supervision	Neuaufschaltung	8.10.96		franz	MPEG-2	12.708,00	V	dig	x	N. Schl.	8.10.96	
Eut. 13 E	Teva secours	Neuaufschaltung	8.10.96	09.00-01.30	franz	MPEG-2	12.708,00	V	dig		N. Schl.	8.10.96	
Eut. 13 E	M6	Neuaufschaltung	8.10.96		franz	MPEG-2	12.708,00	V	dig		N. Schl.	8.10.96	
Eut. 13 E	Assemblee secours	Neuaufschaltung	8.10.96	09.00-21.00	franz	MPEG-2	12.708,00	V	dig		N. Schl.	8.10.96	
Eut. 13 E	Canal demo Open TV	Neuaufschaltung	8.10.96	24 h	franz	MPEG-2	12.708,00	V	dig	x	N. Schl.	8.10.96	
Eut. 13 E	TST3	neues Dia u. Offen	8.10.96	24 h	Musik	MPEG-2	12.542,00	V	dig		N. Schl.	8.10.96	
Eut. 10 E	Worldnet	Abschaltung	1.10.96	10.00-16.30	eng	PAL	11,575	V	6,6/7,38		N. Schl.	7.10.96	
Eut. 10 E	Kiss FM	Abschaltung ?	10.10.96	24 h	turk	PAL	10,987	H	7,2		N. Schl.	10.10.96	
Eut. 10 E	Radio Sport	Abschaltung ?	11.10.96	24 h	turk	PAL	10,987	H	7,56		N. Schl.	11.10.96	
Eut. 10 E	S.N.A.I.	weiter sporad. Ubertrg.	12.10.96	abends	it	PAL	11,163	H	6,6		N. Schl.	12.10.96	
Tel. 5 W	Eurosport	Aufschaltg.	7.-11.10.96		franz	PAL	3,766	Rz	6,6		N. Schl.	11.10.96	
Gor. 11 W	TBS Moscow	sporad. Ubertrg.	11.10.96	17.00	O-Ton	NTSC	3,811	Rz	6,6		N. Schl.	11.10.96	
Gor 11 W	RTR	sporad. Aufschaltg.	11.10.96	18.00-20.00	russ	Secam	3,811	Rz	6,6		N. Schl.	11.10.96	
Exp. 14 W	RT Malagasy	Abschaltung	9.10.96	16.00-21.00	mal/franz	Secam	3,825	Rz	5,8		N. Schl.	9.10.96	
Exp. 14 W	Rad. Malagasikara	Abschaltung	9.10.96	16.00-20.00	mal	Secam	3,825	Rz	7,8		N. Schl.	9.10.96	
Int. 18 W	Med TV	Sendezeit gekurzt	8.10.96	16.45-21.00	kurd	PAL	11,08	V	6,6		N. Schl.	8.10.96	
Int. K, 21,5 W	Sat 1	"Zuspiele f. ""Ran"""	12.10.96	abends	O-Ton/dt	PAL	11,532	H	6,6/7,38		N. Schl.	12.10.96	
Hisp. 30 W	Canal sur	Kurzere Sendezeit	12.10.96	18.00-22.30	span	PAL	12,591	V	6,6		N. Schl.	12.10.96	
Hisp. 30 E	Canal On	Neuaufschaltung	13.10.96	00.00-05.00	span	PAL	12,591	V	7l02a7,2		N. Schl.	13.10.96	
Hisp. 30 W	Rad. Andalucija	Kurzere Sendezeit	12.10.96	18.00-22.30	span	PAL	12,591	V	7,2		N. Schl.	12.10.96	
Hisp. 30 W	RTP Internacional	Fusb. Sporting/FC Porto	12.10.96	abends	O-Ton	PAL	12,631	H	6,6		N. Schl.	12.10.96	
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													



[Other mailing lists]